Predaj a obstarávanie majetku

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovné nepotrebné motorové vozidlá:

Ev. čísloNázov ŠPZRok výrobyMinimálna predajná cena (v € s DPH)Ďalšie informácie a súťažné podmienky
žiadna ponuka

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovný prebytočný majetok:

Ev. čísloNázovRok výrobyMinimálna predajná
cena (v € s DPH)
Ďalšie informácie a súťažné podmienky
T00001523Nožnice tabuľové NTE 3150/6,319975 400,-Odpredaj nožnice 1. kolo

Predmet predajaSúpisné číslo Číslo parcelyKatastrálne územieList vlastníctvaĎalšie informácie a súťažné podmienky
a) pozemky, parcely registra „C“
b) stavba so súp. č. 14685
c) iný majetok – súčasti a príslušenstvo

14685
3319/147
3319/148
3319/71


Radvaň

č. 2582


VPK LOTN súťažné podmienky
VPK LOTN Kúpna zmluva
Geometrický plán
LV č. 2582
IS Legenda 1
IS 2
Predmet Termín predloženia ponúkĎalšie informácie a súťažné podmienky
Inštalácia svetelného systému na letisku Trenčín
pre podmienky VFR letov v noci

UKONČENÉ
28.02.2023

LZTN_podklady svetlotechnika 1_SK

LZTN_Call of tenders_Lighting system_EN
Doplnenie bezpečnostných technológií IBS

UKONČENÉ
14.03.2023Podmienky účasti – Doplnenie bezpečnostných technológií IBS
Dodávka technického a programového vybavenia IT infraštruktúry

UKONČENÉ
31.03.2023Ponukové konanie Ilias infraštruktúra V1
Dodanie a montáž plagátov na objekt „UNIMO I“

UKONČENÉ
31.03.2023Ponukové konanie plagáty na Unimo I

Obrázok 1
Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4

LOTN_logo_PANTONE
Modernizácia telekomunikačnej infraštruktúry05.05.2023Ponukové konanie – podmienky
Scroll to Top