Predaj majetku

Ev. čísloNázov ŠPZMinimálna predajná cena (v € s DPH)Ďalšie informácie a súťažné podmienky
žiadne ponuky

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovné nepotrebné motorové vozidlá:

Predmet predajaSúpisné číslo Číslo parcelyKatastrálne územieList vlastníctvaĎalšie informácie a súťažné podmienky
Súbor č. 1:

PozemkyStavba


3007
367/10
367/40
367/41
367/146 (1/2 podiel)
367/165
367/167 (1/2 podiel)

367/10
Trenčianske BiskupiceLV 4377VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 1 – budova s.č. 3007 + pozemky, Tr. Biskupice FINAL
VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 1 – budova s.č. 3007 + pozemky FINAL
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 1
LV 4377 – 2021 júl
Inžinierske siete LOTN – b.č.101,102,103
Kanalizácia LOTN
Vodovod LOTN
Budova č. 101
Geometrický plánč. 36335924-129-21
Pôdorys b.č. 101
Rez b.č. 101
Súbor č. 2:

Pozemky


Stavby


3006
367/12
367/14
367/39
367/84
367/85(1/2 podiel)
367/29
367/30
367/162
367/163(1/2 podiel)
367/164(1/2 podiel)
367/166
367/167(1/2 podiel)

367/12
367/14 (stavba bez súpisného čísla)Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV 4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 2 – budova s.č. 3006 + dielne + pozemky FINAL
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 2 – budova s.č. 3006 +dielne + pozemky, Tr. Biskupice FINAL
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Vodovod LOTN
Inžinierske siete LOTN – b.č.101,102,103
Kanalizácia LOTN
LV 4377 – 2021 jún
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 102
Geometrický plán č. 36335924-128-21
Geometrický plán č. 36335924-129-21
Budova č. 102 c
Budova č. 102 d
Budova č. 102
Image_20210710_0010
Image_20210710_0011
Image_20210710_0012

Súbor č. 3:

Pozemky
367/53
367/59
Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV 4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 3 – pozemky 367-53 367-59 Tr. Biskupice FINAL 2. kolo
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 3 – pozemky 367-53 a 367-59, Tr. Biskupice FINAL 2. kolo
LV 4377 – 2021 júl
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 1
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Vodovod LOTN
Inžinierske siete LOTN – b.č.101,102,103
Kanalizácia LOTN
Súbor č. 5:

Pozemky


Stavby

2967
2968
367/5
367/21
367/22
367/61
367/62
367/6
367/58
367/105

367/22
367/21

Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 5 – budova s.č. 2968 + 2967 + pozemky FINAL
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 5 – budova s.č. 2968 +2967 + pozemky, Tr. Biskupice FINAL
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 105
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Vodovod LOTN
Geometrický plán č. 36344656-005-2021
Inžinierske siete LOTN b.č. 104,105,106,107,111,113,114,115,
Kanalizácia LOTN
LV 4377 – 2021 jún
Budova č. 105
Budova č. 111
Image_20210710_0001
Image_20210710_0002
Image_20210710_0004
Image_20210710_0010
Súbor č. 6:

Pozemky


Stavby


Vodojem

2964
2965

367/24
367/32
367/33
367/70

367/24
367/32

367/33
Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 6 – budovy s.č. 2964 2965 pozemky 367-32 367-24 367-33 367-70 Tr. Biskupice FINAL 2.kolo
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 6 – budovy s.č. 2964, 2965, pozemky p.č. 367-32, 367-24, 367-33, 367-70, Tr. Biskupice FINAL 2. kolo
Inžinierske siete LOTN b.č. 104,105,106,107,111,113,114,115,
Kanalizácia LOTN
LV 4377 – 2021 júl
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 1
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Vodovod LOTN
Výkres budova súpisné č. 2964 Pôdorys
Výkres budova súpisné č. 2964 Rez
Výkres budova súpisné č. 2965 pôdorys
Výkres budova súpisné č. 2965 Rez
Budova č. 255 a 307

Scroll to Top