Predaj majetku

Ev. čísloNázov ŠPZMinimálna predajná cena (v € s DPH)Ďalšie informácie a súťažné podmienky
žiadna ponuka

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovné nepotrebné motorové vozidlá:

Predmet predajaSúpisné číslo Číslo parcelyKatastrálne územieList vlastníctvaĎalšie informácie a súťažné podmienky
Súbor č. 2:

Pozemky


Stavby


3006
367/12
367/14
367/39
367/84
367/85(1/2 podiel)
367/29
367/30
367/162
367/163(1/2 podiel)
367/164(1/2 podiel)
367/166
367/167(1/2 podiel)

367/12
367/14 (stavba bez súpisného čísla)Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV 4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 2 – budova s.č. 3006 + dielne + pozemky FINAL
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 2 – budova s.č. 3006 +dielne + pozemky, Tr. Biskupice FINAL
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Vodovod LOTN
Inžinierske siete LOTN – b.č.101,102,103
Kanalizácia LOTN
LV 4377 – 2021 jún
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 102
Geometrický plán č. 36335924-128-21
Geometrický plán č. 36335924-129-21
Budova č. 102 c
Budova č. 102 d
Budova č. 102
Image_20210710_0010
Image_20210710_0011
Image_20210710_0012

Súbor č. 3:

Pozemky
367/53
367/59
Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV 4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 3 – pozemky 367-53 367-59 Tr. Biskupice FINAL 2. kolo
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 3 – pozemky 367-53 a 367-59, Tr. Biskupice FINAL 2. kolo
LV 4377 – 2021 júl
Predmet predaja – ortofoto kat. mapa 1
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Vodovod LOTN
Inžinierske siete LOTN – b.č.101,102,103
Kanalizácia LOTN
Súbor č. 7

Pozemok
367/11Trenčianske Biskupice
Obec: Trenčín
LV 4377VPK LOTN 2021 Kúpna zmluva SÚBOR č. 7
VPK LOTN 2021 súťažné podmienky SÚBOR č. 7
Inžinierske siete LOTN – b.č.101,102,103
Geometrický plán č. 36335924-128-21
Vodovod LOTN
Územný plán zóny určenej na predaj LOTN
Predmet predaja 367-11 – ortofotomapa
LV 4377 – 27.9.2021
Kanalizácia LOTN
Scroll to Top