Predaj majetku

Ev. čísloNázov ŠPZMinimálna predajná cena (v € s DPH)Ďalšie informácie a súťažné podmienky
žiadne ponuky

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovné nepotrebné motorové vozidlá:

Predmet predajaSúpisné číslo Číslo parcelyKatastrálne územieList vlastníctvaĎalšie informácie a súťažné podmienky
Pozemky, parcely reg. „C“ZlatovceLV č. 1776VPK kúpna zmluva
Súťažné podmienky
List vlastníctva
Scroll to Top