Príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku

Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku. Celkovo 87 účastníkov, z toho 23 žien cvičí od pondelka 2. júla v priestoroch Základne vojenského a mobilizačného doplňovania v Martine. Počas 11 týždňov získajú príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vojenské vedomosti zručnosti a po jeho úspešnom ukončení aj viac ako 1100 eur. Do Martina ich dnes prišli podporiť aj minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl  SR genpor. Daniel Zmeko.

 

„Vážim si, že títo mladí ľudia sa rozhodli vymeniť prázdniny, či letnú dovolenku za „vojenský drill“, pretože majú záujem byť pripravení na obranu svojej vlasti. Navyše v súčasnosti je to jediný legálny spôsob, ako môžu získať základné vedomosti a zručnosti bez toho, aby vstúpili do profesionálnych ozbrojených zložiek,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zároveň zdôraznil, že hlavnou motiváciou pre  absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy by malo byť v prvom rade vlastenectvo a záujem o obranu Slovenskej republiky.

 

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko zdôraznil, že výcvik vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy je dôležitou súčasťou systému tvorby záloh. “A podporuje tak, náš primárny cieľ, čiže zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň je to vynikajúca príležitosť, aby si mladí ľudia, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí pre službu v profesionálnych ozbrojených silách, skúsili jej aspekty,” uviedol.

 

Veliteľ Základne vojenského a mobilizačného doplňovania v Martine plk. Ľubomír Podhorec vysvetlil, že príslušníci tohtoročnej dobrovoľnej vojenskej prípravy zatiaľ prešli úvodnou administratívou, zdravotnými prehliadkami, boli vystrojení a začali plniť úlohy 11-týždňového výcviku. “Z toho 7 týždňov ich čaká základný a 4 týždne odborný. A dobrovoľnú vojenskú prípravu ukončia slávnostným nástupom a zložením prísahy,” dodal.

 

Výcvik, ktorého súčasťou je telesná, poradová, ženijná, topografická, psychologická, zdravotnícka, taktická a strelecká príprava bude pokračovať do 14. septembra 2018. Absolventi tak získajú vedomosti a zručnosti z odbornosti strelec, ženista, odmorovač a spojár a budú povýšení na vojakov 2. stupňa. Zároveň sa stanú jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik. 

 

Rezort obrany zabezpečuje pre účastníkov počas celého výcviku bezplatné ubytovanie, stravu, výstroj a výzbroj a náhradu cestovného.

Scroll to Top