Promócie a udelenie sviatosti birmovania na AOS


V piatok 12. júla 2019 sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho štúdia. Pred samotným aktom promócií a odovzdaním bakalárskych diplomov bola v kaplnke slávená sv. omša, ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR mons. František Rábek spolu s miestnym vojenským dekanom P. Tomášom Huďom SchP. Počas ďakovnej sv. omše otec ordinár udelil viacerým kadetom a farníkom sviatosť birmovania. Ordinár ich povzbudil k tomu, aby žili príkladný kresťanský život v podmienkach, v ktorých žijú a pracujú, a aby sa vedeli zastať Krista a jeho Cirkvi tam, kde to bude potrebné.
 
Scroll to Top