Prvý katedrálny ples.


V sobotu 26. januára 2019 sa uskutočnil po prvý krát katedrálny ples, ktorý zorganizoval správca farnosti pri Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch don Peter Hasidlo SDB spolu s ochotnými veriacimi z Krasňan a Rače. Ples dopadol na jednotku. Po zahájení plesu vystúpili dvaja mladí tanečníci zo Sun Dance Academy Bratislava a predviedli ukážku tancov. Sto hostí sa bavilo na tanečnom parkete do neskorej noci pod taktovkou dj Petra.  Chutnú večeru navarili kuchári zo SOU obchodného na Pántoch. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave ale aj na samotnom priebehu katedrálneho plesu. Vďaka patrí aj štedrým sponzorom, ktorí túto akciu podporili či už finančne alebo vecnými darmi do bohatej tomboly. Obohatením na plese bola možnosť odfotiť sa vo fun fotobanke. Organizátorom plesu patrí úprimné Pán Boh zaplať, tešíme sa opäť o rok.
Scroll to Top