Putovanie relikvií sv. Vincenta


V rámci putovania relikvii sv.Vincenta de Paul po Slovensku, navštívil relikviár v životnej veľkostu aj Úśtav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Miestna personálna farnosť sv. Maximiliána Kollbeho privítala svätca duchovným programom v telocvični ústavu nakoľko kaplnka na túto akciu kapacitne nestačí.
Odsúdený pripravili na počesť svätca a Božiu slávu koncert a hovorené slovo ktoré odráža reálny život vo výkone trestu. Recitovali sa básne ktoré pre túto príležitosť vytvorili dvaja osdúdení.
Následne celebroval sv. omšu generálny vikár Ordinariátu OSaOZ SR Mons. Bartolomej Juhás SDB, slávnostným kázateľom bol ThDr.Jaroslav Jašo PhD, provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Koncelebroval väzenský kaplán Mgr. Kpt. Ľuboš kaščák a miestný väzenský dekan. Účastníkov slávnosti pozdravil aj riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan.
Páter provinciál zameral svoj príhovor na charizmu svätca, okrem iného povedal:
Sv. Vincent nasledujúc Ježiša Krista ohlasujúceho evanjelium chudobným uskutočňoval aj skutoky milosrdenstva. Hnaný túžbou ohlasovať evanjelium chudobným prichádzal medzi galejníkov, odsúdených a prikovaných k veslu aby im sprostredkoval Božiu lásku. Sv. Vincent sám hovorí: „Kresťanská láska k väzňom je neporovnateľnou zásluhou pred Bohom.“
Duchovná služba vo väzniciach, „za mrežami a ostnatými plotmi“ je nielen naplnením Ježišovho skutku milosrdenstva „bol som vo väzení a prišli ste ku mne“, ale je aj pokračovaním diela sv. Vincenta a napĺňaním vincentínskej charizmy.
Účastníkov slávnosti pozdravil aj riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan, ktorý prispel zápisom do putovnej kroniky relikvii.

Scroll to Top