Repatriácia Josefa Kardinála Berana


V piatok 20. apríla 2018 bol po dlhých skoro päťdesiatich rokoch od svojej smrti Josef Kardinál Beran, mučeník nacistického i komunistického totalitného režimu, arcipastier a metropolita Prahy a český prímas znovu navrátený do svojej vlasti. Tento hrdina svojej doby s vážnym odkazom aj tejto súčasnej dobe bol nútený odísť 19. februára 1965 z domoviny, bez možnosti návratu do Československa. Kardinál Beran zomrel v Ríme 17. mája 1969 a pochovaný bol v pápežskej krypte Baziliky svätého Petra v Ríme, no vždy si želal byť pochovaný v Prahe vo svojej katedrále, čo sa v sobotu 21. marca 2018 o 11:00 aj stalo.
         Na tejto slávnosti sa zúčastnili za Konferenciu biskupov Slovenska aj Mons. František Rábek, prvý ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Českí a slovenskí biskupi najskôr v piatok o 18:00 privítali s poctami telesné pozostatky nebohého kardinála na vojenskom letisku v Prahe, potom sa celý sprievod presunul do Seminárního kostela Sv. Vojtecha v Dejvicích a nakoniec bola rakva s telom cez noc umiestnená v strahovskom kláštore. Nasledujúci deň ráno bola rakva v procesii prevezená trojzáprahom čiernych koní zo strahovského kláštora na Hradčanské námestie a nakoniec bola o 11:00 prenesená do katedrály a po sv. omši položená k miestu, kde tento nástupca svätého Vojtecha bude čakať na Kristov druhý, svätý a slávny príchod.

Scroll to Top