Rezort obrany spustil 15. ročník literárnej súťaže, témou je „Inšpiratívny generál Štefánik“

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 15. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Jej témou je „Inšpiratívny generál Štefánik“. Rezort obrany chce aj takýmto spôsobom podporiť záujem mladých ľudí o život a hodnoty jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín. Študenti sa môžu do súťaže zapojiť zaslaním literárnych príspevkov na e-mailovú adresu [email protected] polnoci 3. novembra 2019.
 
Žáner súťažných príspevkov si môžu študenti zvoliť ľubovoľne, napríklad báseň, esej, príbeh, rozprávanie, úvahu. Zároveň je však potrebné v súťažnej práci dodržať rozsah 400 až 500 slov, ako aj formát dokumentu .doc, .docx alebo .odf. Súťažnú prácu je potrebné na uvedenú adresu odoslať spolu s údajmi (meno, priezvisko, vek, škola a telefonický kontakt) a tiež spolu so súhlasom na ich spracovanie. Ďalšie informácie o pravidlách súťaže nájdete na stránke Ministerstva obrany SR
www.mosr.sk.  
 
Súťažné príspevky budú hodnotené v dvoch kategóriách, a to študenti stredných škôl, vrátane osemročných gymnázií od kvinty vyššie a študenti špeciálnych škôl, a študenti vysokých škôl vrátane externých študentov a študentov doktorandského štúdia. Víťazi v oboch kategóriách získajú finančnú odmenu vo výške 500 eur, druhé miesto bude ocenené sumou 400 eur a tretie miesto 300 eur.
 
Po uzatvorení 1. kola súťaže budú súťažné práce hodnotené komisiou, ktorá do 22. novembra 2019 vyberie maximálne 5 najlepších prác v oboch kategóriách, ktoré budú následne zaradené do druhého kola. V rámci tejto fázy súťaže budú vybrané práce bez osobných údajov o autoroch uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (
www.facebook.com/mosr.sk). O finálnom poradí prác rozhodne verejnosť hlasovaním prostredníctvom „páči sa mi to“, a to v termíne od 25. novembra do polnoci 2. decembra 2019. Víťazi oboch kategórií budú zverejnení 3. decembra 2019. 
Scroll to Top