Rezort obrany vybuduje penzión pre vojnových veteránov v hoteli na Zemplínskej šírave

Ministerstvo obrany SR vybuduje penzión pre vojnových veteránov v hoteli na Zemplínskej šírave, ktorý je v súčasnosti v správe rezortnej spoločnosti HOREZZA. Rezort obrany tak splní ďalší bod z Programového vyhlásenia vlády SR a jednu z priorít Slovenskej národnej strany, ktorá dlhodobo presadzuje potrebu lepšej starostlivosti o vojnových veteránov. Novelu zákona o vojnových veteránoch, ktorá vybudovanie penziónu umožňuje, dnes schválila Národná rada SR.
 
„Našim cieľom je vybudovať penzión, kde vojnoví veteráni nájdu dôstojné miesto pre život. Práve preto sme vybrali náš hotel na Zemplínskej šírave. Vojnoví veteráni budú môcť využívať celý rad služieb, ktoré toto zariadenie ponúka,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako príklad uviedol možnosť využívať bazén, spoločenskú miestnosť a v prípade záujmu tiež rehabilitačné služby, či zdravotnú starostlivosť. „Pôjde o dlhodobé a cenovo prijateľné ubytovanie pre všetkých vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania, pretože ľudia, ktorí urobili tak veľa pre obranu našej vlasti, si to zaslúžia,“ zdôraznil šéf rezortu obrany. Pripomenul, že ministerstvo v súčasnosti eviduje viac ako 170 veteránov 2. svetovej vojny a takmer 7500 novodobých veteránov. 
 
Penzión pre vojnových veteránov poskytne dlhodobé, cenovo prijateľné ubytovanie pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Novela zákona určuje tiež rozsah poskytovaných služieb a nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním. Ak kapacity penziónu rezort nenaplní vojnovými veteránmi, bude možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, teda tých, ktorí odslúžili minimálne 25, resp. 15 a viac rokov.
Scroll to Top