Slávnosť 15-ho výročia založenia Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR


Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR oslávil prvý marcový deň 15. výročie svojho vzniku. Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek pri tejto príležitosti za účasti viacerých biskupov a kňazov slávil o 15:00 pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Zúčastnil sa na nej aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, príslušníci Armády SR, Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Colnej správy, Horskej záchrannej služby a Hasičského záchranného zboru. Okrem toho prišli aj predstavitelia štátnej správy a predstavitelia rezortu obrany, vnútra, financií a spravodlivosti a ďalší hostia.
Dopoludnia sa Akadémii Policajného zboru uskutočnil program zameraný na prehľad 15-tich rokoch života ordinariátu, meditácia Dp. mjr. PhDr. Štefana Bartka a odovzdávanie medailí za rozvoj duchovnej služby.

Scroll to Top