Slávnostný inauguračný koncert nového organa firmy Rieger.


V nedeľu 21. januára 2018 sa o 15:00 v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch – Bratislave uskutočnil slávnostný inauguračný koncert nového organa vyrobeného renomovanou firmou Rieger. Koncertu sa zúčastnil aj Mons. František Rábek, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky a rektor katedrály vdp. PhDr. Peter Hasidlo, SBD.
            Počas tohto koncertu sa predstavili traja umelci. Medzi nimi zvlášť vyniká výnimočná osobnosť slovenskej kultúry prof. Ján Vladimír Michalko, ktorý učí organovú hru na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorej bol od roku 2000 do roku 2007 dekanom. V závere programu sa predstavil so svojou vlastnou improvizáciou – fantázia na chorál „Ein feste Burg“.
            Ďalším účinkujúcim bol jeho žiak, Marek Vrábel, ktorý patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia. Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. V súčasnosti pôsobí ako umelecký riaditeľ Bratislavského organového festivalu a je členom Rady pre vedu a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Poslucháčom sa predstavil dielami  Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa a Franza Liszta.
            Nadaným žiakom Mareka Vrábela je katedrálny organista a dirigent u svätého Šebastiána Ľubomír Zelenák, ktorý je od roku 2012 študentom Cirkevného konzervatória v Bratislave. A práve tento domáci organista otvoril koncert Sonátou A dur od Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, skladbou Aus tiefer Not schrei zu dir od Johanna Sebastiana Bacha a Fantáziou č. 1 v Es dur od skladateľa Camillea Saint-Saënsa.
            Nádherné tóny znejúce v posvätných priestoroch katedrály boli obohatené o čítanie Božieho slova. Kiež by zasiate slovo a nebeská hudba priniesli v srdciach ľudí bohaté a dobré ovocie Ducha Svätého.
 

Scroll to Top