Spojenci ocenili slovenský projekt v oblasti výcviku odmínovania v Iraku

V priestoroch Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO sa dnes uskutočnilo stretnutie spojencov pri príležitosti úspešného ukončenia slovenského projektu v oblasti výcviku odmínovania v Iraku, ktorý bol hradený zo Zvereneckého fondu NATO. Výškou finančných príspevkov donorov sa stal jedným z najväčších projektov NATO zameraných na budovanie bezpečnostných kapacít partnerov.
 
Na projekt finančne prispelo Nemecko, Holandsko, Taliansko, Luxembursko a Chorvátsko, čím sa Slovensku podarilo ušetriť 1.023.000 eur. Riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR Bohuš Kuchta počas stretnutia zdôraznil, že úspech projektu je postavený na spojeneckej solidarite a vzájomnej podpore. Predmetná výcviková aktivita zároveň potvrdila trvalý záväzok Slovenska podporovať partnerskú politiku NATO, budovať kapacity a obranné spôsobilosti dotknutých krajín v rámci projektovania stability za hranicami Aliancie.
 
Slovenskí profesionálni vojaci v Iraku v kempe Besmayah vyškolili celkovo 77 študentov, z toho 42 inštruktorov, ktorí budú odovzdávať svoje skúsenosti v odmínovaní aj ďalej. Medzinárodný sekretariát NATO označil projekt za príklad spolupráce spojencov v oblasti zdieľania nákladov. Zároveň vysoko ocenil mieru flexibility a profesionality, ktorú preukázali slovenskí experti v rannom štádiu spustenia výcvikovej aktivity. Cenné skúsenosti z výcviku plánuje medzinárodný sekretariát využiť pri plánovaní novej misie NATO v Iraku ako aj pri ďalších projektoch.
Scroll to Top