Spoločná ekumenická bohoslužba


Dňa 24. januára 2018, v predvečer sviatku Obrátenia svätého apoštola Pavla sa o 18:00 uskutočnila v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch spoločná ekumenická bohoslužba Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
            Táto ekumenická modlitba sa uskutočnila pri každoročnom Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma bola z Knihy Exodus 15, 6: „Tvoja pravica Pane, čo vynikáš mocou.
            Modlitbe za Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR predsedal Mons. František Rábek spolu s generálnym duchovným Ozbrojených síl Slovenskej republiky, plk. Mariánom Bodolló. Modlitby sa zúčastnili aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže v sprievode svojich kňazov a duchovných z reformovaných cirkevných komunít.
 

Scroll to Top