Spolupráca Ozbrojených síl SR a Národnej gardy štátu Indiana bola ocenená Wilsonovou cenou

Takmer 25-ročná spolupráca Ozbrojených síl SR a Národnej gardy štátu Indiana bola ocenená Cenou Woodrowa Wilsona. Ocenenie si dnes v priestoroch rezidencie veľvyslanca Spojených štátov amerických prevzal v zastúpení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniela Zmeka, ktorý z dôvodu havárie vojenského lietadla nemohol cenu prevziať osobne, jeho zástupca – náčelník štábu genpmjr. Miroslav Kocian spolu s veliteľom Národnej Gardy štátu Indiana genmjr. Courtney P. Carrom. Cenu im odovzdal veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling.
 
„Túto cenu vnímam najmä ako ocenenie práce všetkých príslušníkov ozbrojených síl, pretože spolupráca s USA nie je iba o oficiálnych rokovaniach, ale predovšetkým o spoločných cvičeniach, výcviku a vzájomnej výmene skúseností,“ uviedol genmjr. Miroslav Kocian.
 
Wilsonova cena sa udeľuje každoročne jednotlivcom a organizáciám v 4 kategóriách: zdieľanie spoločných hodnôt, bezpečnosť, prosperita a spoločné skúsenosti. V kategórii bezpečnosť boli ocenené Ozbrojené sily SR a Národná garda štátu Indiana za dlhoročnú spoluprácu, výcvik a spoločné nasadenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Medzinárodnú cenu udeľuje Centrum Woodrowa Wilsona od roku 2001.
Scroll to Top