Spolupráca Slovenska a Chorvátska v oblasti obrany má pevné základy a potenciál pre rozvoj, zhodli sa ministri Gajdoš a Krstičević

Obranná spolupráca medzi Slovenskou republikou a Chorvátskom má pevné základy a potenciál na ďalší rozvoj, a to na bilaterálnej úrovni, ako aj v rámci Európskej únie a NATO, či regionálnych formátov V4 a CEDC, ktorým Slovensko aktuálne predsedá. Zhodli sa na tom minister obrany SR Peter Gajdoš a podpredseda vlády a minister obrany Chorvátska Damir Krstičević, ktorý absolvoval oficiálnu návštevu Slovenska. 
 
„Slovensko aktívne spolupracuje s Chorvátskom vo viacerých oblastiach – či už ide o spoločné výcvikové aktivity, spoluprácu vzdušných síl, alebo Vojenskej polície,“ uviedol po rokovaniach minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň vyzdvihol aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni, pričom ocenil pristúpenie Chorvátska do Bojovej skupiny Európskej únie krajín V4, ktorá bude v pohotovosti v druhom polroku 2019.
 
Šéf slovenského rezortu obrany zdôraznil aj potenciál rozvoja spolupráce v oblasti vyzbrojovania, a to na úrovni ministerstiev, ako aj zbrojárskych podnikov, s dôrazom na podporu domáceho obranného priemyslu. „Takéto partnerstvo už napríklad funguje medzi Leteckými opravovňami Trenčín, a. s. a štátnym opravárenským podnikom Zrakoplovno-tehnićki centar d. d. v oblasti opravy agregátov vrtuľníkov Mi-8/17,“ vysvetlil. 
 
„Slovensko a Chorvátsko sa spoločne zúčastňujú na dvoch projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ – projekte vojenskej mobility a vytvorenia siete logistických centier v Európe. Práve účasťou v týchto projektoch ukazujeme dôležitosť spolupráce v oblasti obrany v rámci EÚ,“ povedal minister obrany Damir Krstičević. Ako ďalej uviedol, počas stretnutia sa zhodli na potrebe aktualizácie memoranda o porozumení v oblasti obrany medzi oboma krajinami. „Existujúce memorandum o porozumení v oblasti obrany z roku 1997 je zastarané, nastal čas, aby sme vydali novú verziu, a podporili tak spoluprácu medzi oboma krajinami, tak v oblasti vzdelávania dôstojníkov, výmeny kadetov, ako aj v rámci spolupráce medzi Vojenskou políciou, špeciálnymi jednotkami, vzdušnými silami a v oblasti obranného priemyslu,“ povedal. 
 
V rámci rozvoja spolupráce v oblasti vzdelávania a výcviku minister obrany Peter Gajdoš ponúkol svojmu partnerovi možnosť využitia jedinečných výcvikových centier na Slovensku – v Zemianskych Kostoľanoch a na Lešti. Ďalšia ponuka sa týkala aj možností výmenných rekreačných pobytov vo vojenských rekreačných zariadeniach pre príslušníkov ozbrojených síl, zamestnancov rezortov a ich rodiny.
 
Ministra Krstičevića dnes v rámci oficiálnej návštevy prijal aj predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko.
Scroll to Top