Spomienka na obete dopravných nehôd 2018 vo Vrbovciach

Tretiu novembrovú nedeľu sa už po tretíkrát vo Vrbovciach kostol naplnil nielen domácimi, ale aj vzácnymi hosťami v uniformách. Znova po roku sme sa mohli pripojiť  ku Svetovej spomienke na obete dopravných nehôd. Naše spoločenstvo v chráme Božom poctili vedúci predstavitelia Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby z krajov Bratislavy, Nitry, Trnavy a Trenčína. Svojou účasťou nás tento rok poctili aj predstavitelia z Kresťanskej policajnej asociácie. Dohromady sa tak slávnostnej pietnej spomienky zúčastnilo približne 60 pozvaných hostí. V kázni slova Božieho sme si pripomenuli, že všetko, čo robíme by malo byť motivované láskou. Ona má mať  hlavné slovo v našich životoch. Láska slúžiaca, obetujúca sa pre dobro druhého človeka. Podstatná časť  služieb Božích bola venovaná samotnej pietnej spomienke. Prostredníctvom básní, hudobného sprievodu a zamyslenia sme prešli ku štatistike nehodovosti za uplynulý rok.  Následným zapálením sviece za hlaholu zvonov a zvukov sirén záchranárskych vozidiel sme si minútou ticha uctili obete dopravných nehôd.  Do Božích rúk sme v modlitbe vložili ich životy ako aj tých, ktorí sú denne k takýmto udalostiam privolávaní. Osobitné poďakovanie zaznelo všetkým záchranným zložkám, uvedomujúc si, že pri práci neraz nasadzujú vlastné životy. Bezprostredne po skončení Služieb Božích sme pobudli v neoficiálnych rozhovoroch a príhovoroch pozvaných hostí pri pohostení v CZ vo Vrbovciach do neskorých popoludňajších hodín. Srdečne ďakujem našim hostiteľom, ako aj hosťom, ktorí nás svojou hojnou účasťou na tejto pietnej spomienke podporili.
Scroll to Top