Štátny tajomník ministerstva obrany R. Ondrejcsák rokoval s poľským štátnym podtajomníkom ministerstva národnej obrany P. Woźnym

Dňa 2. októbra 2019 sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie medzi štátnym tajomníkom rezortu obrany Róbertom Ondrejcsákom a jeho poľským náprotivkom, štátnym podtajomníkom ministerstva národnej obrany Pawełom Woźnym. Stretnutie bolo jedným z prvých rokovaní poľského štátneho podtajomníka od momentu jeho ustanovenia do funkcie. 
 
Cieľom rokovania bolo zhodnotiť aktuálny stav slovensko-poľskej bilaterálnej spolupráce na poli medzinárodnej bezpečnosti a obrannej politiky, ako aj hodnotenie budúcich možností vzájomných aktivít medzi Slovenskom a Poľskom. Partneri tiež diskutovali o úlohe oboch krajín v procese pokračujúcej adaptácie Severoatlantickej aliancie, ako aj o perspektívne sa rozvíjajúcej obrannej spolupráci v rámci Európskej únie. 
 
Obe strany vyzdvihli potrebu čo najväčšej koordinácie medzi procesmi prebiehajúcimi na úrovni EÚ a NATO. Poľský štátny podtajomník Woźny vyzdvihol prínos príspevku OS SR do aliančnej posilnenej predsunutej prítomnosti v Lotyšsku, spoluprácu na činnosti Centra výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky, ako aj konštruktívny prístup SR k možnosti ďalšieho prehĺbenia spolupráce v aliančných a únijných obranných projektoch s aktívnou účasťou Poľska. Zdôraznili tiež dôležitosť posilnenia domáceho obranného priemyslu a jej využitia pri modernizácii ozbrojených síl tak Poľska, ako aj Slovenskej republiky. 
 
Program pracovnej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka vo Varšave pokračuje účasťou na Varšavskom bezpečnostnom fóre 2019 a vystúpením na expertnom paneli venovanému problematike rozvoja obranných spôsobilostí. 
Scroll to Top