Svetový deň chorých vo väzenskej nemocnici v Trenčíne


V pondelok, dňa 12. februára 2018 pri príležitosti svetového dňa chorých, ktorý sa každoročne slávi na sviatok lurdskej Panny Márie slávila svätá omša v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne.
         Svätej omši predsedal Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Pri svätej omši otec biskup vysluhoval prítomným chorým sviatosť pomazania chorých.
         Lurdy sú známe tým, že sa tam na príhovor Panny Márie udialo viacero zázračných uzdravení. Sviatosť Katolíckej cirkvi – sviatosť pomazania chorých má moc, ak je to Božia vôľa,  uzdraviť ľudské telo a dušu, ktoré boli ranené hriechom a chorobou. Skrze kladenie rúk, modlitbu a pomazanie olejom chorých, otec biskup František prosil, aby Pán každému odpustil hriechy a pomáhal mu milosťou Ducha Svätého.
         Vojenský ordinár, ktorý sa pastoračne stará aj o tých, čo sú vo výkone trestu, aj o tých, ktorí sa o týchto klientov starajú každoročne pamätá na slová evanjelia: „Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25, 36) Nech Dobrotivý Pán Boh, uzdraví srdcia tých, čo o to skrúšene prosia.

Scroll to Top