Typový výcvik L-39 Vyškov

Naši kolegovia absolvovali typový výcvik pozemného personálu ILA na lietadlá
typov L-39 Ca ZA. Výcvik sa konal v termíne od 21. 5. – 26. 6. 2018

Lotn
LOtn1

Priebeh v krátkosti:

Prvý týždeň prebiehala všeobecná časť kurzu – všeobecné oboznámenie sa s lietadlom. Táto časť bola ukončená písomným testom.

Následne výcvik kontinuálne pokračoval v ďalších týždňoch /od 24.5 – 8.6/ odbornými kurzami a to odbornosť drak, výzbroj, rádio vybavenie. Uvedené odborné kurzy boli ukončené písomnými skúškami a následne boli vydané certifikáty.

Po ukončení predchádzajúcich kurzov, od 11. 6. do 26. 6. 2018 nasledoval kurz elektro-špeciálneho vybavenia, ktorý bol ukončený písomnými a praktickými skúškami a znova nasledovalo vydanie certifikátov.

Každý deň prebiehala teoretická príprava v doobedňajších hodinách a po prestávke, v popoludňajších hodinách, prebiehala praktická časť v hangári akadémie.

Scroll to Top