Už desiaty raz „na púti“ v Mejannés le Clap v južnom Francúzsku

Na tohtoročné 68. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov – RIMP 2019 sa 11. júna vojenským autobusom z Bratislavy do južného Francúzska vydalo 21. príslušníkov ozbrojených zložiek SR.  Cestou do Mejannés le Clap, kde sa stretnutie konalo, navštívili Salzburg  v Rakúsku a po prenocovaní v jeho blízkosti si vyšli aj na tzv. Orlie hniezdo v Berchtesgadene v Bavorsku.  Tieto miesta, prvé kultúrne centrum hudobného génia F. A. Mozarta a druhé spojené s neslávnym obdobím tvorby veľkonemeckej ideológie o hegemónii nemeckého národa  a vysporiadaní sa s „menejcennými“ národmi v Európe, boli dobrým úvodom do teologickej rozpravy o hlavnej téme stretnutia, ktorá bola vzatá z biblickej tézy, v ktorej Ježiš Nazaretský vyhlasuje o sebe, že On je ten pravý vodca a záchranca národa, On jediný je oprávnený hovoriť o sebe: „Ja som cesta, pravda i život“.

Na samotnom stretnutí, ktoré trvalo od večera 13. júna do obeda 16. júna sa zúčastnilo 15 národov z rozličných končín sveta. Dve najpočetnejšie skupiny už tradične tvorili  gelegácie Nemcov a Francúzov, ktorí toto schádzanie sa v južnom  Francúzsku na začiatku päťdesiatich rokov minulého storočia začali.  Najdôležitejším programom dňa boli bohoslužobné zhromaždenia, ktoré každý deň viedli duchovní jednotlivých  národných delegácií formou piesní, modlitieb a kázni o jedinom pravom Spasiteľovi.  Spolu ich na tomto podujatí bolo vyše päťdesiat. V piatok účastníci stretnutia spoločne navštívili starobylé mestečko Dieulefit a Múzeum protestantizmu v blízkosti mestečka Le Poёt Laval a v sobotu večer si vypočuli úžasnú muziku francúzskej vojenskej dychovej hudby  Fanfare du 503E Régiment du Train. V nedeľu, ako zvyčajne sa zúčastnili spoločnej bohoslužby s Večerou Pánovou a vydali sa plní duchovných zážitkov a dojmov naspäť do svojich krajín, aby posilnení na duchu verne slúžili svojim národom pri zabezpečení mieru a pokoja na zemi.
 

Scroll to Top