V Banskej Bystrici sa uskutočnil generálny nácvik slávnostnej vojenskej prehliadky

V Banskej Bystrici sa v uplynulých večerných hodinách uskutočnil generálny nácvik slávnostnej vojenskej prehliadky, ktorá bude 29. augusta 2019 súčasťou osláv 75. výročia Slovenského národného povstania. Zúčastnilo sa na ňom celkovo viac ako 1800 profesionálnych vojakov, vrátane zabezpečovacieho personálu a viac ako 190 kusov pozemnej a leteckej techniky Ozbrojených síl SR. Minister obrany SR Peter Gajdoš pri tejto príležitosti opäť zdôraznil, že vojenská prehliadka nemá byť nijakou demonštráciou sily. 
 
„Naše ozbrojené sily si chcú aj takýmto spôsobom uctiť toto významné výročie a najmä tých, ktorí položili životy za našu slobodu, mier a demokraciu – vzdať hold a úctu bojovníkom SNP a zároveň aj takýmto spôsobom ukázať pokrok v modernizácii techniky ozbrojených síl,“ povedal šéf rezortu obrany Peter Gajdoš. Zároveň vyjadril ozbrojeným silám podporu a dôveru v ich pripravenosť.
 
Ako uviedol generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko, Ozbrojené sily SR sa od profesionalizácie, ktorou prešli v roku 2006, výrazne zmenili. „Slávnostná vojenská prehliadka preto bude ukážkou ľudských zdrojov – príslušníkov Ozbrojených síl SR na profesionálnej úrovni a tiež finančných zdrojov, ktoré boli investované do techniky na obranu Slovenskej republiky,“ doplnil. 
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky gen. Daniel Zmeko zdôraznil, že príprava slávnostnej vojenskej prehliadky nijakým spôsobom neovplyvnila plnenie hlavných úloh a výcvikových procesov Ozbrojených síl SR. „Aj v dnešnej dobe máme zabezpečenú ochranu vzdušného priestoru, leteckú pátraciu záchrannú službu, pohotovostné jednotky, máme vyvedený jeden prápor v Nemecku na medzinárodnom cvičení,“ uviedol.
 
Rezort obrany sa touto cestou ospravedlňuje obyvateľom Banskej Bystrice a dotknutých obcí za nepríjemnosti, ktoré môžu byť spôsobené hlukom a dopravnými obmedzeniami počas generálneho nácviku, ako aj nadchádzajúcej slávnostnej vojenskej prehliadky.
Scroll to Top