V Martine pokračuje výcvik účastníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy

V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine pokračuje od pondelka 1. júla 2019 výcvik ďalších príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý sa dnes začal oficiálnym slávnostným nástupom. Z celkového počtu 122 prihlásených záujemcov splnilo podmienky a následne nastúpilo na výcvik 44 z nich. Aj v týchto počtoch sa odzrkadľuje výrazný trend rastu počtu žiadostí o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, ktorý sa výrazne zvýšil po spustení marketingovej kampane rezortu obrany na podporu regrutácie. Výsledkom je takmer dvojnásobne vyšší počet žiadostí o vstup do ozbrojených síl v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Od januára 2019 bolo podaných už viac ako 2700 žiadostí.
 
Počas nasledujúcich 11 týždňov výcviku nadobudnú účastníci dobrovoľnej vojenskej prípravy všetky základné zručnosti profesionálneho vojaka, medzi ktoré patrí poradová, strelecká, topografická, spojovacia či ženijná príprava, ako aj schopnosť poskytnúť prvú pomoc v bojových podmienkach. Okrem toho sa ich výcvik zameria aj na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu, maskovanie a opevňovanie, činnosť jednotlivca v nebezpečnom priestore a prípravu v poľných podmienkach.
 
Okrem lepšej fyzickej a psychickej kondície získa každý absolvent dobrovoľnej vojenskej prípravy aj  príspevok vo výške až viac ako 1 100 eur. Rezort obrany zároveň zabezpečí pre účastníkov výcviku počas jeho trvania bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroja a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov. 
 
Dobrovoľná vojenská príprava patrí spolu s aktívnymi zálohami medzi prioritné projekty Ministerstva obrany SR, ktorých cieľom je pripraviť občanov na obranu štátu. Záujem verejnosti o vojenské povolanie podporil rezort obrany okrem cielenej marketingovej kampane aj prostredníctvom organizácie viacerých podujatí za účasti profesionálnych vojakov pripravených zodpovedať prípadné otázky. 
Scroll to Top