Veľký piatok v ekumenickom duchu

Posolstvo veľkonočných sviatkov spája všetky kresťanské cirkvi. Aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok sme mohli túto jednotu spoločne zažiť na ekumenických službách Božích vo Veľký piatok 19. apríla 2019.
Preniesli sme sa cez obzor času, aby sme sa stali účastníkmi Ježišovho pašiového príbehu. V čítaní Pašií sa striedali farári z referátu ekumenickej pastoračnej služby a referátu katolíckej duchovnej služby: kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš a kpt. PaedDr. Peter Halkoci.  Odsúdení zo stredného stupňa stráženia si mohli spoločne sprítomniť udalosť, ktorá sa stala pred necelými dvetisíc rokmi. Udalosť týkajúcu sa všetkých bez ohľadu na náboženskú príslušnosť a aktualizovať jej posolstvo vo svojom živote.
Scroll to Top