Vo francúzskej obci Vouziers spomínali aj na padlých československých vojakov

Vo francúzskej obci Vouziers si delegácie zúčastnených štátov pripomenuli pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny pamiatku padlých československých vojakov. Na spomienkovom akte sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenska a príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR.
 
Súčasťou pietnej spomienky na cintoríne Národnej nekropoly v Chestres bolo uloženie prstí zeme z bojísk 1. svetovej vojny všetkých zúčastnených krajín do spoločnej urny vo forme časovej schránky, ktorá obsahovala listy s príhovormi o zásluhách padlých vojakov, ako aj význam ich pripomínania si.
 
Pracovníci Vojenského historického ústavu SR zabezpečili na tento účel prsť zeme, ktorá pochádzala z bývalých bojísk nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti Duklianskeho priesmyku v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik. Na prelome rokov 1914 – 1915 patril Dukliansky priesmyk k jedným zo strategicky najdôležitejších miest obrany rakúsko-uhorských vojsk v Karpatoch.
 
Delegácie zo Slovenska, Česka, Belgicka, Ruska, Francúzka a Nemecka si zároveň uctili pamiatku príslušníkov 21. a 22. pluku vtedajšej Československej streleckej brigády, ktorí sa v roku 1918 zúčastnili v bojoch východne od obce Vouziers. Súčasťou programu bola aj pietna spomienka pri čs. pamätníku, ako aj na hlavnom námestí Vouziers pri pamätníku padlým. Delegácie zároveň navštívili mestské lýceum pomenované po T. G. Masarykovi.
Scroll to Top