Vo Viedni sa uskutočnil „Dialóg OBSE o vojenských doktrínach“

V dňoch 8. – 9. 4. 2019 sa vo Viedni uskutočnil „Dialóg OBSE o vojenských doktrínach“ ako expertný seminár usporiadaný z iniciatívy Rakúska, za výraznej podpory SR ako predsedníckej krajiny OBSE a v súčinnosti so Švajčiarskom ako predsedníckou krajinou Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE. Podpora podujatia je jednou zo spoločných aktivít MO SR a MZVEZ SR počas nášho predsedníctva v OBSE a vychádza z našej dlhodobej aktívnej podpory agendy rozvoja vojenských kontaktov v rámci politicko-vojenskej dimenzie OBSE.
 
Aktivita bola otvorená náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl Rakúska gen. Robertom Briegerom. Za SR ako predsednícku krajinu OBSE vystúpil riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov (OdMV) MO SR Bohuš Kuchta, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil priority predsedníctva SR v politicko-vojenskej oblasti, vyzdvihol význam prehlbovania vojenských kontaktov a ich možný dopad a vplyv na formovanie bezpečnostného prostredia v regióne OBSE.
 
SR sa ako predsednícka krajina OBSE aktívne zapojila do priebehu „Dialógu“ aj v ďalšej časti. V rámci panelu venovanému oblasti „Vojenských doktrín a scenárov cvičení“ prezentovali prístup SR k uvedenej problematike plk. Norbert Hríb z GŠ OS SR a plk. vo výslužbe Vladimír Zikmund z Veliteľstva pozemných síl. Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na prípravu scenárov cvičení v kontexte súčasnej geopolitickej situácie a bezpečnostných hrozieb, vývoj konceptov vojenských doktrín a ich dopad na použitie ozbrojených síl štátu a prístupy k tvorbe vojenských doktrín s ohľadom na hybridné hrozby.
Scroll to Top