Vojakov kreslilo najviac detí za posledné roky

Do 17. ročníka výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“ sa tento rok zapojilo najviac detí za posledné roky. 183 škôl a 6 jednotlivcov poslalo do súťaže celkovo 1662 výtvarných prác, z ktorých porota zložená z vojakov, pracovníkov rezortu obrany a výtvarníkov vybrala tie najlepšie v kategórii mladších a starších žiakov a udelila aj jedno čestné uznanie.
 
Deti kreslili vojakov a vojačky väčšinou ako psovodov, výsadkárov, tankistov a pilotov, ale aj ako rytierov a princezné v uniformách. Tento rok prišlo do súťaže o takmer sto výtvarných prác viac ako minulý rok a takmer dvojnásobne viac ako v roku 2016. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky preto teší zvyšujúci sa záujem detí o vojakov a ich prácu, ktorú vykonávajú v prospech bezpečnosti Slovenska.
 
V početnejšej kategórii mladších žiakov bolo hodnotených 1 221 prác. Na 1. mieste sa umiestnila Dominika Ondrušová zo ZŠ v Gelnici, druhý bol Olivér Szabó zo ZŠ v Kráľovej nad Váhom a z 3. miesta sa potešil Marek Gašpar zo ZŠ v Prešove. Víťazom kategórie mladších žiakov osobne zagratuloval a odovzdal ceny minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Daniel Zmeko 2. júna 2018 na podujatí „Deň detí s Ozbrojenými silami SR“ vo Svidníku.
 
V kategórii starších žiakov vyberala porota zo 441 prác, pričom na 1. miesto vybrala prácu Kláry Billíkovej zo ZŠ v Nitre, na 2. mieste sa umiestnila Ivana Servická z Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre a 3. miesto získala práca Richarda Pribeka zo ZŠ v Kráľovskom Chlmca. Porota tento rok udelila aj čestné uznanie, ktoré získal Samuel Jacko zo ZŠ v Trebišove. Všetci ocenení získali finančné prémie vo výške 160 eur za prvé miesto, 130 eur za druhé miesto a za tretie miesto 110 eur, ako aj diplomy a vecné ceny. 
Scroll to Top