Vojenská púť do Svätej Zeme III.


Posledné dni púte nasich vojenskych farností do Izraela pokračovali v návšteve ďalších galilejskych miest, ktoré Ježiš Kristus posvätil svojou prítomnosťou. Hora blahoslavenstiev bola pre nás miestom slávenia eucharistie, kde nás naš sprievodca P. Jeremiaš Kvaka OFM uviedol do Ježišovej reči, ktorú predniesol na tomto vrchu a ktorá je magnou chartou kazdeho kresťana. Deň pokračoval navstevou Tabgy, kde si pripomíname udalosť rozmnozenia chlebov a rýb a nasytenie zástupov. Mimoriadnym zážitkom pre pútnikov bola návšteva starobylého mesta Kafarnaum a jeho okolia, kde Ježiš prežil svoj verejne život a kde býval v dome u apoštola Petra. Mesto Kafarnaum je archeologickym pracoviskom spristupnenym pre pútnikov. Kráčať pomedzi zrekonštruované vykopavky ulic mesta po ktorom kráčal sam Ježiš, kde žili a pracovali jeho apoštoli Peter, Ondrej,Matúš, bolo silným duchovným zážitkom. Nie nadarmo je Kafarnaum nazývaný Jezisovym mestom. Každý z našich vojenských pútnikov mohol v pri návšteve tychto galilejskych miest, ktorých sa dotýkali nohy nášho Pána Ježiša Krista a jeho apoštolov načerpať novú vitalitu pre svoj osobny vzťah s Pánom.

Scroll to Top