Vojenské Lurdy 2019.

Francúzske Lurdy sú miestom jedného z autentických zjavení Panny Márie, ktorá sa na tomto mieste predstavila malej Bernadete Soubirusovej ako Nepoškvrnené počatie. Toto miesto už od roku 1858 priťahuje pútnikov z celého sveta a to najmä pre zázračné uzdravenia, ktoré sa tu udiali. Lurdy ale raz ročne hostia aj putujúcich vojakov z celého sveta, tohto roku už po šesťdesiaty prvý krát.
Aj teraz na toto miesto putovali príslušníci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele so svojim vojenským ordinárom, Mons. Františkom Rábekom. V piatok 17. mája 2019 sa svätej omše v Kostole sv. Jozefa a slávnostného ceremoniálu v Bazilike sv. Pia X. zúčastnila aj vládna delegácia na čele s ministerkou vnútra Denisou Sakovou a ministrom obrany Petrom Gajdošom v sprievode Čestnej stáže Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky z Banskej Bystrice.
Slovenskí pútnici sa tak pripojili k asi 25 000 pútnikom z tridsiatich krajín sveta, aby tak prosili o požehnanie a pokoj pre seba, svojich blízkych a pre celú našu krajinu.
Scroll to Top