Vojenskí policajti sa vrátili z operácie EUNAVFOR MED Sophia, v námornej operácii pôsobili historicky prvýkrát

Prvá rotácia 10 príslušníkov Vojenskej polície sa po úspešnom pôsobení v operácii EUNAVFOR MED Sophia vrátila na Slovensko. Vojenských policajtov dnes v areáli Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici privítali štátny tajomník rezortu obrany Marián Saloň, zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Pavel Macko a riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát.

 

Operácia EUNAVFOR MED Sophia bola prvou námornou operáciou, do ktorej  sa Slovenská republika zapojila a to aj napriek tomu, že v rámci našich ozbrojených síl námorné sily vybudované nemáme. Avšak, výkony a pripravenosť členov našej prvej rotácie v Stredozemnom mori boli hodnotené veľmi pozitívne. Príslušníci operácie zvládli  úlohy úspešne a vysoko profesionálne, a to aj napriek tomu, že na operácii tohto typu nikdy predtým neboli,“ povedal štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň.

 

„Všetkým, ktorí pôsobili v operácii EUNAVFOR MED Sophia patrí moja veľká vďaka a uznanie za to, že zvládli náročné úlohy a úspešne a vzorne reprezentovali nielen Vojenskú políciu a ozbrojené sily, ale celú Slovenskú republiku,“ povedal vo svojom príhovore riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát.  

 

Počas historicky prvej slovenskej rotácie v rámci námornej operácie pomáhali príslušníci Vojenskej polície obmedziť prevádzanie ľudí z afrických štátov do Európy v súvislosti s migračnou krízou. Slovenská zásahová jednotka má za obdobie svojho 6 mesačného pôsobenia v Stredozemnom mori za sebou celkovo 18 záchranných a kontrolných operácií. „Väčšia časť zásahov bola zameraná na získavanie informácií, ktoré by mohli viesť k rozpletaniu sietí nelegálnych činností a záchranu životov ľudí, ktorí sa ocitli v tiesni,“ upresnil veliteľ operácie nadrotmajster Ladislav Kováč. 

 

Od januára tohto roku pôsobí v tzv. „Boarding teame“ na lodi pod nemeckým velením  už druhá rotácia zložená z dvoch päťčlenných tímov, príslušníkov slovenskej Vojenskej polície, ktorá bude v Stredomorí plniť úlohy medzinárodnej operácie EUNAVFOR MED Sophia do konca mája  tohto roku. 

 

Vojenská polícia si dnes v Banskej Bystrici zároveň pripomenula 27. výročie svojho vzniku. Jej riaditeľ plukovník Michal Migát pri tejto príležitosti vo svojom príhovore vyzdvihol prácu všetkých vojenských policajtov a poďakoval im za kvalitné plnenie úloh nielen na Slovensku, ale aj v zahraničných misiách a operáciách.

Scroll to Top