Výročie manželského sľubu.

25 rokov manželstva si dňa 5. mája 2018 pripomenul colník mjr. Miloš Palo s manželkou Katarínou a s deťmi pri ďakovnej sv. omši v Trstenej.
Zároveň si obnovili manželské sľuby a znovu si dali pôvodné prstene, ktoré boli opäť požehnané a vyjadrujú ich vernosť.
Nech ich sprevádza Božie požehnanie.
Scroll to Top