Výročie požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva v Košiciach


Dňa 7. novembra 2018 uplynul rok od požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva v Košiciach pre veriacich z radov colníkov. Colníci a zamestnanci zišli sa poďakovať Pánu Bohu za možnosť mať  uprostred svojej práce, blízko eucharistického Krista, ktorému môžu počas dňa zložiť svoje starosti tak osobné ako aj pracovné. Mať medzi sebou kňaza, ktorý ich vypočuje ich radosti aj starosti a v modlitbe prednesie, na paténe pozdvihne pred Božiu tvár. Z príležitosti prvého výročia požehnania kaplnky colnícky duchovný pozval hosťa, celebrujúceho kňaza, Mgr. Igora Čellára, správcu farnosti Veľké Ozorovce, ktorý ich v homílii povzbudil v každodennom uvedomovaní si pozvania Ježiša Krista: „Dnes chcem byť v Tvojom dome“.
Týmto chceme vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu za jeho blízkosť, a otcovi biskupovi Mons. Františkovi Rábekovi za uvedenie priestoru do praxe ako aj za colníckeho duchovného.

Scroll to Top