Informácie pre študentov

Podpora študentov

Cieľom projektu na podporu študentov je osloviť, spoznať a zainteresovať nadaných študentov. Pre našu spoločnosť je prioritou obmena a predávanie skúseností v rámci generácií vo výchove nových špecialistov. Z hľadiska zamerania našej spoločnosti je nutná podpora hlavne študentov stredných odborných škôl a študentov vysokých škôl technického zamerania (letecká špecializácia, konštrukcia, kvalita…).

Naša spoločnosť ponúka pre študentov:

  • možnosť spracovania bakalárskej alebo diplomovej práce v podmienkach našej spoločnosti
  • výber vhodnej témy a konzultanta pre spracovanie bakalárskej a diplomovej práce
  • výkon bezplatnej povinnej odbornej praxe alebo stáže
  • po úspešnom ukončení strednej školy alebo vysokej školy perspektívne uplatnenie v rámci spoločnosti
  • brigády v rámci letných prázdnin podľa podmienok a možností a.s.

Hlavné kritériá pre zaradenie do projektu:

  • zaslanie žiadosti o zaradenie do projektu
  • zaslanie štruktúrovaného životopisu s uvedením prípadných dosiahnutých úspechov v rámci štúdia alebo praxe
  • študent bude po vyhodnotení podkladov pozvaný na osobný pohovor

V prípade záujmu prosím zasielajte Vaše žiadosti o zapojenie sa do projektu na e-mail: [email protected], prípadne na adresu:

Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Úsek riadenia ľudských zdrojov
Legionárska 160
911 04 Trenčín

Scroll to Top