Povrchové úpravy materiálov

História

V roku 1954 bola v Leteckom opravárenskom podniku Trenčín pre účely opravy leteckej techniky a pozemnej techniky postavená v roku 1954 aj galvanizovňa, ktorá bola využívaná na pokovovanie súčiastok a spojovacieho materiálu. Z dôvodu veľkého počtu zákaziek bola rozšírená o nové priestory. V nových priestoroch sa vykonávali povrchové úpravy kadmium, elox a tvrdý chróm.
V roku 1995 bola rekonštruovaná galvanizovňa, urobila sa kompletná rekonštrukcia galvanických vaní, budovy, klimatizácie a odsávania pár z galvanického procesu. Od tej doby prešla galvanizovňa mnohými úpravami a modernizáciami.

Súčasnosť

Spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s. v súčasnej dobe vykonáva nasledovné povrchové úpravy: kadmiovanie, eloxovanie, tvrdý chróm a zinočnaté fosfátovanie.

Personál

V dielni povrchových úprav pracujú kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú pravidelné vzdelávaní a spôsobilí na prácu s chémiou. V dielni povrchových úprav je aj laboratórium pre pravidelné analýzy galvanických kúpeľov.
Galvanizovňa je pravidelne monitorovaná externými pracovníkmi životného prostredia. Sledujú sa aj vypúšťané odpadové vody po neutralizácii, kde sú stanovené prísne ekologické kritéria pre odpady z galvanizovne. Činnosť galvanizovne po technologickej a chemickej stránke zabezpečujú pracovníci technológie. Pri príprave postupov, smerníc na povrchové úpravy využívajú aktuálne informácie z odbornej literatúry, zo seminárov a školení.

Povrchové úpravy

Kadmium

Kadmiovanie je elektrolytický spôsob povrchovej úpravy oceľových súčiastok triedy 10-16. Alkalickým kyanidovým kadmiovaním sa nedoporučuje upravovať ocele s pevnosťou v ťahu nad 1370MPa (VP – vysokopevnostné materiály), cementované a kalené ocele a pružiny.
Okrem ocele je kadmium vhodný povlak pre zliatinu, mosadz i meď. Pokadmiovaný povrch je mäkký a húževnatý, používa sa ako ochranný povlak s dobrou koróznou odolnosťou, alebo ako základ pre organické nátery.

Zvýšenie koróznej odolnosti kadmiového povlaku možno dosiahnuť dodatočnou povrchovou úpravou – chromátovaním. Chromátovanie kadmiovej vrstvy hrúbky 5-15 µm zlepšuje odolnosť vrstvy a dodáva jej typický strieborný alebo žltý odlesk.

Požadovaná úprava kadmiovaním je predpísaná v zmysle normy ONL 1811, ONL1811.1 žltá pasivácia, ONL1811.2 biela pasivácia, ktorá určuje a popisuje fyzikálne parametre vyžadované od jednotlivých súčiastok alebo dielov.
Sme schopní rýchlo a kvalitne kadmiovať výrobky rôznych veľkostí a tvaru podľa dohody:

• na závesoch v 2 vaniach / pracovné rozmery dĺžka 60 cm, šírka 55cm, hĺbka 60 cm
• hromadné / bubnové/ kadmiovanie vhodné na kadmiovanie napr. skrutiek, klincov atď.

ELOX

Eloxovanie sa používa pre zlepšenie vlastností výrobkov z hliníka a jeho zliatin. Zlepší sa odolnosť voči korózií, oteruvzdornosť, celková kvalita povrchu (tvrdosť, lesk …), povrch je tiež možné zafarbiť chemicky – preniknutím farbiva do oxidovanej vrstvy podľa normy ONL 1831.
Rozmer vane: pracovné rozmery dĺžka 55cm, šírka 35 cm, hĺbka 70 cm
Naša firma zabezpečuje povrchovú úpravu hliníka anodickou oxidáciou – eloxovaním a následným vyfarbovaním.

• Biela uzatváraná v destilovanej vode ONL 1831.12
• Žltozelená uzatváraná v dvojchromane sodnom ONL 1831.11
• Modrá uzatváraná vo farbe AlufinishONL 1831.15
• Červená uzatváraná vo farbe AlufinishONL 1831.14
• Čierna uzatváraná vo farbe AlufinishONL 1831.17

vné rozmery dĺžka 140 cm, šírka 60 cm, hĺbka 80 cm

TVRDÝ CHRÓM

Na povrch súčiastky sa elektrolytický vylúči veľmi tvrdý a oteruvzdorný povlak s dobrou odolnosťou proti korózii. Povlak má nízky koeficient trenia a dodáva tak dielu výborne parametre z hľadiska oteru alebo opotrebenia.
Používa sa na súčiastky, kde je potrebný tvrdý, koróziiodolný a oteruvzdorný povrch, napríklad piestnice, hriadele a hydraulické časti.
Pri chromovaní je potrebné špecifikovať: hrúbku povlaku alebo rozmer dielu aj s povlakom (prípadne aký rozmer musí mať diel po následnom brúsení ), miesto pokovovania a miesta, ktoré je potrebné pred nanášaním chrániť.
Pri chrómovaní na mieru je potrebný rozmer a tolerancia (výkres).
Rozmer vane: pracovné rozmery dĺžka 60 cm, šírka 50 cm, hĺbka 70 cm

ZINOČNATÉ FOSFÁTOVANIE

Fosfátovaním sa na povrchu kovov vytvárajú antikorózne povlaky, ktoré sú elektricky nevodivé, a preto znižujú veľkosť korózneho prúdu. Vo vode ani v organických rozpúšťadlách nie sú rozpustné a majú veľmi dobrú súdržnosť so základným kovom, čo prispieva k ochranným vlastnostiam fosfátovej vrstvy a zároveň sú dobrým podkladom pre náterové hmoty. Kryštalické fosfátové vrstvy, ktoré vznikajú na povrchu, môžu plniť niekoľko funkcií :
• vytvárajú protikoróznu ochranu kovových súčastí
• pri tvárnení oceľových súčastí za studena (ťahanie trubiek, ohýbanie drôtu, lisovanie) zlepšujú priľnavosť maziva k povrchu a znižujú trenie
• pred lakovaním zlepšujú priľnavosť náterovej hmoty k povrchu kovu a zabraňujú podkorodovaniu náterov
• uľahčujú sklz a preto sa používajú na úpravu oceľových pohyblivých strojných súčastí pri ich zábehu
• slúžia ako elektrické izolátory
Podstatou fosfátovania je premena rozpustného dihydrogenfosforečnanu (ktorý je hlavnou zložkou fosfátovacieho prípravku) na nerozpustný hydrogenfosforečnan a fosforečnan príslušného kovu, ktorá prebieha vplyvom reakcie kovového povrchu s fosfatizačným roztokom.
Fosfátovanie robíme u ocelí s pevnosťou max. 1639 MPa. Oceľ s pevnosťou 1240 MPa a väčšou sa nesmie čistiť v kyselinách. Uvedené ocele sa musia čistiť iba mechanicky.
Požadovanú úpravu zinkofosfátu vykonávame v zmysle normy ONL 1821, ktorá určuje a popisuje fyzikálne parametre vyžadované od jednotlivých súčiastok alebo dielov.
Robíme nasledovné dodatočné úpravy:
Impregnácia ONL 1821.1
Konzervácia ONL 1821.2
Náterová hmota ONL 1821.3

Rozmer vane: pracovné rozmery dĺžka 140 cm, šírka 60 cm, hĺbka 80 cm

Scroll to Top