VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Inžinier kvality – Junior

Náplň práce
Implementácia plánu kontroly kvality (Quality Control Plan)
Návrh procesnej kontroly cez spoľahlivosť, udržateľnosť a testovateľnosť
Spracovanie dokumentácie a kontrola údajov
Inšpekcie a testy, ktoré zahŕňajú vstupnú kontrolu, kontrolu procesov
Kontrola kvality výroby a identifikovanie problémov počas výroby, montáže, integrácie a testovania
Vykonávanie hodnotení kontroly kvality pre všetky položky projektu
Reportovanie o chybách, analýza a systém korekcií
Plánovanie a koordinovanie interných stretnutí kontroly kvality, školení a ďalších aktivít súvisiacich s kontrolou kvality
Koordinácia inšpekčných aktivít s lokálnymi národnými a ďalšími dodávateľmi z tretích krajín
Príprava a vystavenie celkového reportu o stave inšpekcie (Inspection Status Report) a príprava testovacích protokolov (Test Log) a protokolov o nezhodách (Non Conformance Report Log)
Včasné podávanie správ o problémoch s kvalitou projektovým manažérom a priamym nadriadeným, vrátane pravidelných aktualizácií požiadaviek na podávanie správ
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
skúsenosti s normami radu AS 9100, ISO 9001
Dĺžka praxe
práca vhodná pre absolventa
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
VŠ II. stupňa

Osobnostné predpoklady
Vysoká úroveň organizačných schopností s citom pre detail
Samostatnosť
Spoľahlivosť
Komunikatívnosť
Schopnosť pracovať pod tlakom
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 1 100€ + mesačné osobné ohodnotenie

Technik – technológ drak – motor

Náplň práce
Technik – technológ pre opravu draku a drakových systémov na leteckej technike, zástavby a modernizácie leteckej techniky, nátery leteckej techniky
Tvorenie, overovanie, upravovanie technologickej dokumentácie pre zástavby, modernizáciu, stredné a generálne opravy, periodické prehliadky, technickú údržbu a iné formy opráv a prehliadok pre jednotlivé typy techniky
Spolupráca na predbežných a konečných projektoch úloh vyplývajúcich z modernizácie leteckej a pozemnej techniky
Zabezpečovanie a tvorba doplnkov do sprievodnej dokumentácie v rámci modernizačných úloh
Vykonávanie technologického dozoru pri výrobe prototypov
Tvorenie, upravovanie technických preberacích podmienok súvisiacich s opravami alebo modernizáciou leteckej a pozemnej techniky
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
technológ
Dĺžka praxe
3 roky
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
VŠ I.,II. stupeň technického zamerania a skúsenosti s údržbou leteckej techniky typu Mi-8, Mi-17, L-39
alebo L-410 podmienkou alebo VŠ I.,II. stupeň technického zamerania
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore letecký mechanik podmienkou

Osobnostné predpoklady
samostatnosť
technické myslenie
spoľahlivosť
komunikatívnosť
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 1 100€ + mesačné osobné ohodnotenie
Výška uvedenej mzdy sa bude odvíjať v závislosti od predchádzajúcich skúseností daného kandidáta

Natierač

Náplň práce
Nanášanie náterov a náterových hmôt
Striekanie lietadiel a pozemnej techniky
Zhotovenie šablón imatrikulácií, znakov a popisov
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
Bez požiadavky na odbornú prax

Dĺžka praxe
pozícia vhodná aj pre absolventa
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

manuálna zručnosť
samostatnosť
technická gramotnosť
Ďalšie požiadavky:
Dobrý zdravotný stav
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredné odborné vzdelanie v odbore lakovník

Osobnostné predpoklady
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 754€ + mesačné osobné ohodnotenie

Klampiar – nitár

Náplň práce
Oprava trupu, krídiel a riadiacich plôch lietadiel /celého draku/,
výroba výkresových dielov a dielov na zástavbu novej avioniky do lietadiel,
výmena závesov, konzol, závesných zariadení, krytovanie lietadla,
oprava palivových nádrží, oprava pozemného vybavenia lietadla,
ovládanie obsluhy strojov a stendov dielenského vybavenia, tvrdé spájkovanie a nitovanie.
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:

Dĺžka praxe
pozícia vhodná aj pre absolventa
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

technická gramotnosť
manuálna zručnosť
samostatnosť

Ďalšie požiadavky:
Bez požiadavky na odbornú prax
Prax s údržbou leteckej techniky výhodou
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredné odborné vzdelanie v odbore klampiar – strojárska výroba

Osobnostné predpoklady
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 820€ + mesačné osobné ohodnotenie
Výška uvedenej mzdy sa bude odvíjať v závislosti od predchádzajúcich skúseností daného kandidáta

Strojný zámočník

Náplň práce
rôzne druhy opráv univerzálnej kompresorovej stanice
demontáž hydraulických vzduchových a kyslíkových staníc
oprava potrubí
tlakové skúšky hadíc, potrubia, tlakových nádob
oprava hydraulických a vzduchových systémov
oprava spojky motora
skúška agregátov hydraulických staníc čerpadla, reg.motora, reg. tlaku
montáž jednotlivých dielov
montáž hydraulickej spojky stanice
demontáž prístrojov
spätná montáž všetkých agregátov a prístrojov na stanici
zábeh stanice – funkčné skúšky
zváračské práce pri opravách pozemnej techniky
strihanie a ohýbanie plechov zložitých tvarov
žíhanie oceli a výrobkov zložitých tvarov
vŕtanie, hrubovanie a struženie otvorov, rezanie závitov
výroba tesnení a pružín
zvarovacie zostavy
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:

Dĺžka praxe
prax s opravou ÚKS podmienkou
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

technická gramotnosť
čítanie výkresovej dokumentácie
manuálna zručnosť
samostatnosť

Ďalšie požiadavky:
Školenia:
Tlakové nádoby stabilné Ab1, Bb1, Bf1, Bf2, Bf3
Práca výšky
Viazač bremien
Zvárač – Z-G1
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Osobnostné predpoklady
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 875€ + mesačné osobné ohodnotenie
Výška uvedenej mzdy sa bude odvíjať v závislosti od predchádzajúcich skúseností daného kandidáta

Kontrolór

Náplň práce
Nedeštruktívne kontroly komponentov a materiálov z leteckej a pozemnej techniky v súlade s platnými NDT normami a postupmi, vypracovanie protokolov o kontrole.
Práca v dvojčlennom kolektíve na pracovisku NDT, na pracovisku sa vykonávajú NDT kontroly MT a PT metódou.
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

technická gramotnosť
manuálna zručnosť
samostatnosť

Ďalšie požiadavky:
certifikácia podľa ISO 9712/EN4179 , PT2 level 1 – nutnosť, level 2 je výhodou
alebo certifikácia podľa ISO 9712/EN4179 , VT2 level 1 – nutnosť, level 2 je výhodou
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Špeciálne technické odbory

Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
spoľahlivosť
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 1 000€ + mesačné osobné ohodnotenie
Výška uvedenej mzdy sa bude odvíjať v závislosti od predchádzajúcich skúseností daného kandidáta

Technik údržby drak-motor

Náplň práce
údržba lietadiel typu L-410
oprava a montáž celkov lietadla
oprava a montáž systémov lietadla
funkčné skúšky systémov lietadla
príprava lietadla na zálet po oprave
identifikácia a odstraňovanie závad
samostatné vykonávanie záručných a servisných prác
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

Dĺžka praxe
vhodné pre absolventov

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

manuálna zručnosť
samostatnosť

Ďalšie požiadavky:
Prax s údržbou leteckej techniky typu Mi-17 alebo L-410 výhodou
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik lietadiel – mechanika

Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
spoľahlivosť
Výhody
Práca v stabilnej tradičnej spoločnosti
Mesačné osobné ohodnotenie
Mimoriadne odmeny, cieľové odmeny
Dochádzková prémia
Rekreačný príspevok
Odmena pri zisku spoločnosti
Pracovný čas 7,5 hodiny
Príspevok na III. pilier
Príspevky pri pracovných výročiach
Bohatý sociálny program

Minimálna mesačná mzda: 820€ + mesačné osobné ohodnotenie
Výška uvedenej mzdy sa bude odvíjať v závislosti od predchádzajúcich skúseností daného kandidáta

Nálezár

Náplň práce
Vypracovávať protokoly s navrhovanými postupmi opráv pre leteckú techniku typu Mi – 8, Mi – 17 a Mi – 171
Zabezpečovať diely k oprave a údržbe leteckej techniky v zmysle platnej dokumentácie
určovať výmenu poškodených dielov
Určovať lehoty pre zaistenie údržby leteckej techniky materiálom
Sledovať schválené zmeny konštrukcie, technologických postupov, projektov
Spolupracovať na tvorbe cenových podkladov pre fakturáciu neštandardných dielov
Spolupracovať pri zavádzaní modifikácií a nových typov do údržby
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
Vzdelanie leteckého smeru podmienkou
Prax s údržbou leteckej techniky na type Mi – 8, Mi – 17 a Mi -171
Samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, technické myslenie
Počet rokov praxe
3
Požadované vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
letecké
Výhody
práca v stabilnej spoločnosti s viac ako 60-ročnou tradíciou
bohatý motivačný a sociálny program
kariérny rast
zaujímavé a jedinečné pracovné prostredie

Minimálna mesačná mzda: 1000€ + mesačné osobné ohodnotenie
Výška uvedenej mzdy sa bude odvíjať v závislosti od predchádzajúcich skúseností daného kandidáta
Scroll to Top