Manažment

Mgr. Ľubomír Galko

Mgr. Ľubomír Galko

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GENERÁLNY RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: [email protected]

Po ukončení štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odboru Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov pracoval ako programátor-analytik v spoločnostiach Podnik výpočtovej techniky a CK Arrangement a Consulting. Neskôr niekoľko rokov podnikal v obchode a tvorbe softwarových aplikácii a následne pracoval na rôznych manažérskych pozíciách slovenských aj zahraničných obchodných spoločností, pričom viaceré z nich viedol ako riaditeľ. V rokoch 2010-2011 bol Ministrom obrany Slovenskej republiky. Od roku 2012 do roku 2020 bol poslancom NR SR a členom Výboru pre obranu a bezpečnosť, Osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, pričom tento výbor v rokoch 2016-2020 viedol ako jeho predseda. Do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s. bol menovaný 1. septembra 2020.

Ing. Juraj Lauš

Ing. Juraj Lauš

VÝKONNÝ RIADITEĽ, ČLEN PREDSTAVENSTVA
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: [email protected]

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakultu priemyselných technológii. Po ukončení štúdia nastúpil do Leteckých opravovní Trenčín, kde pracoval na technickom úseku. Následne pracoval ako projektový manažér v spoločnosti Virtual Reality Media, kde viedol projekty v oblasti výroby leteckých simulátorov. Od roku 2017 zastával funkciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva v spoločnosti  MSM Banská Bystrica a taktiež pôsobil ako konateľ a generálny riaditeľ v spoločnosti Slovak Training Academy, kde zastrešoval riadenie spoločnosti pri jej vzniku. Do funkcie výkonného riaditeľa a člena predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s.  bol menovaný 1. novembra 2020.

Ing. Veronika Luptáková

Ing. Veronika Luptáková

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ČLEN PREDSTAVENSTVA
Tel: +421 32 6565 293
e-mail: [email protected]

Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Pôsobila v oblasti poisťovníctva, marketingu a personalistiky. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, kde zastávala funkciu vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov do roku 2013. Následne pôsobila v oblasti personalistiky v súkromných spoločnostiach na funkcii Human resources manager. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. vykonáva funkciu riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov od 19. septembra 2016. Do funkcie člena predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s. bola menovaná 25. apríla 2022.

 Alfonz Liška

Alfonz Liška

RIADITEĽ OBCHODNÉHO ÚSEKU
Tel: + 421 32 6565 212
e-mail: [email protected]

Absolvoval SOU letecko-opravárenské Trenčín v odbornosti Mechanik lietadlových prístrojov a VSŠL Košice so špecializáciou na Letecké zbraňové systémy a automatizačnú techniku. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. pracoval ako vedúci údržby lietadiel, kontrolór letovej spôsobilosti a pilot v leteckej spoločnosti Aeropartner a.s. na letisku Praha – Ruzyňe. Takisto pôsobil ako riaditeľ logistického zabezpečenia v leteckej spoločnosti White Waltham Airfield LTD vo Veľkej Británii. V letectve pôsobí viac ako 15 rokov. Dňa 1. februára 2017 bol menovaný do funkcie Riaditeľa úseku údržby v Leteckých opravovniach, a.s. Do funkcie riaditeľa obchodného úseku bol menovaný 1. mája 2022.

Ing. Peter Abrahám

Ing. Peter Abrahám

RIADITEĽ TECHNICKÉHO ÚSEKU
Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: [email protected]


Absolvoval Leteckú Akadémiu M.R. Štefánika v Košiciach so špecializáciou na elektrické a špeciálne vybavenie lietadiel. Po ukončení štúdia nastúpil do leteckej spoločnosti SkyEurope Airlines, kde pracoval na na technickom oddelení ako avionický inžinier. Následne pracoval ako koordinátor leteckej údržby v spoločnosti Consolidated Aerospace Industries. Neskôr pôsobil v spoločnosti Farnair vo Švajčiarsku, kde zastrešoval traťovú údržbu po celom svete. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín bol zodpovedný za riadenie letovej spôsobilosti v spoločnosti AMAC Aerospace vo Švajčiarsku. V letectve pôsobí takmer 20 rokov. Do funkcie riaditeľa technického úseku bol menovaný 1. júla 2021.

Ing. Martin Šimonyi

Ing. Martin Šimonyi

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA KVALITY
Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: [email protected]

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľa úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.

Ing. Daniel Solník

Ing. Daniel Solník

RIADITEĽ EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Tel: +421 32 6565 203
e-mail: [email protected]

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky, Odbor účtovníctvo a audítorstvo. V rokoch 2006 – 2009 pracoval v letectve na riadiacich funkciách v rámci všeobecného letectva ako ekonomický manažér, neskôr generálny riaditeľ leteckej spoločnosti a aj ako riaditeľ divízie leteckej spoločnosti zameranej na výcvik pilotov a údržbu lietadiel. V rokoch 2009 – 2017 pôsobil v medzinárodných spoločnostiach a venoval sa podnikaniu v oblasti účtovníctva. Od roku 2017 bol súčasťou manažmentu v LOTN na pozícií Vedúceho odboru plánovania a financovania. Od 1. novembra 2021 bol menovaný do funkcie riaditeľa ekonomického úseku.Scroll to Top