Manažment

Mgr. Ľubomír Galko

Mgr. Ľubomír Galko

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GENERÁLNY RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: ceo@lotn.sk

Po ukončení štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odboru Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov pracoval ako programátor-analytik v spoločnostiach Podnik výpočtovej techniky a CK Arrangement a Consulting. Neskôr niekoľko rokov podnikal v obchode a tvorbe softwarových aplikácii a následne pracoval na rôznych manažérskych pozíciách slovenských aj zahraničných obchodných spoločností, pričom viaceré z nich viedol ako riaditeľ. V rokoch 2010-2011 bol Ministrom obrany Slovenskej republiky. Od roku 2012 do roku 2020 bol poslancom NR SR a členom Výboru pre obranu a bezpečnosť, Osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, pričom tento výbor v rokoch 2016-2020 viedol ako jeho predseda. Do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s. bol menovaný 1. septembra 2020.

<strong srcset=Ing. Juraj Lauš„/>

Ing. Juraj Lauš

VÝKONNÝ RIADITEĽ, ČLEN PREDSTAVENSTVA
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: executivedirector@lotn.sk

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakultu priemyselných technológii. Po ukončení štúdia nastúpil do Leteckých opravovní Trenčín, kde pracoval na technickom úseku. Následne pracoval ako projektový manažér v spoločnosti Virtual Reality Media, kde viedol projekty v oblasti výroby leteckých simulátorov. Od roku 2017 zastával funkciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva v spoločnosti  MSM Banská Bystrica a taktiež pôsobil ako konateľ a generálny riaditeľ v spoločnosti Slovak Training Academy, kde zastrešoval riadenie spoločnosti pri jej vzniku. Do funkcie výkonného riaditeľa a člena predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín  bol menovaný 1. novembra 2020.

Vladimír Šimanský, MBA

Vladimír Šimanský, MBA

ČLEN PREDSTAVENSTVA, OBCHODNÝ RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: obchod@lotn.sk

Absolvoval City University of Seattle, kde získal titul MBA. V minulosti pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Virtual Reality Media, a. s. Trenčín, vo funkcii obchodného riaditeľa DMD Trade, a. s. Trenčín, ako výkonný riaditeľ v Združení obranného priemyslu SR, Trenčín, a tiež ako vedúci slovenskej delegácie NATO Industrial Advisory Group, NATO HQ. V oblasti obranného priemyslu pôsobí viac ako dve desaťročia. Pracoval v rôznych manažérskych pozíciách, v niekoľkých spoločnostiach slovenského obranného priemyslu so zameraním tak na pozemnú, ako i na leteckú techniku, vďaka čomu nadobudol cenné odborné skúsenosti. Pred opätovným prijatím pozície obchodného riaditeľa pracoval v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. na pozícii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

 Alfonz Liška

00 Alfonz Liška

RIADITEĽ ÚSEKU ÚDRŽBY
Tel: + 421 32 6565 294
e-mail: udrzba@lotn.sk

Absolvoval SOU letecko-opravárenské Trenčín v odbornosti Mechanik lietadlových prístrojov a VSŠL Košice so špecializáciou na Letecké zbraňové systémy a automatizačnú techniku. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. pracoval ako vedúci údržby lietadiel, kontrolór letovej spôsobilosti a pilot v leteckej spoločnosti Aeropartner a.s. na letisku Praha – Ruzyňe. Takisto pôsobil ako riaditeľ logistického zabezpečenia v leteckej spoločnosti White Waltham Airfield LTD vo Veľkej Británii. V letectve pôsobí viac ako 15 rokov. Do funkcie riaditeľa úseku údržby bol menovaný 1. februára 2017.

Ing. Martin Šusta

Ing. Martin Šusta

RIADITEĽ TECHNICKÉHO ÚSEKU
Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: konstrukcia@lotn.sk

Po absolvovaní Materiálovo-technickej fakulty STU v Trnave, Odbor technológie strojárenskej výroby v roku 1998, pôsobil na funkcii konštruktér v spoločnosti Tessservis, s.r.o. Piešťany. Od roku 2001 do 2006 pracoval ako samostatný konštruktér vo firme EKOM, s.r.o. Piešťany. Do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. nastúpil v novembri 2006 na funkciu technik – konštruktér. Dňa 1. júla 2016 bol menovaný do funkcie riaditeľ technického úseku.

Ing. Martin Šimonyi

00Ing. Martin Šimonyi

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA KVALITY
Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: kvalita@lotn.sk

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľa úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.

Ing. Jozef Lalinský

Ing. Jozef Lalinský

RIADITEĽ EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Tel: +421 32 6565 203
e-mail: ekonomika@lotn.sk

Absolvoval Vysokú školu dopravy a strojov v Žiline, odbor Kybernetika dopravy a spojov. Vo svojom profesijnom živote pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. V rokoch 1993 – 1999 a  2005 – 2014 vykonával funkciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Ťažké strojárstvo, a. s. V rokoch 1999 – 2004 pracoval ako finančný riaditeľ v ZTS Dubnica nad Váhom, a. s. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. pôsobí od 1. marca 2014 ako riaditeľ ekonomického úseku.

Ing. Veronika Luptáková

Ing. Veronika Luptáková

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Tel: +421 32 6565 293
e-mail: profesia@lotn.sk

Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Pôsobila v oblasti poisťovníctva, marketingu a personalistiky. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, kde zastávala funkciu vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov do roku 2013. Následne pôsobila v oblasti personalistiky v súkromných spoločnostiach na funkcii Human resources manager. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. vykonáva funkciu riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov od 19. septembra 2016.

Scroll to Top