Manažment

Ing. Juraj Lauš

Ing. Juraj Lauš

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GENERÁLNY RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: [email protected]

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakultu priemyselných technológii. Po ukončení štúdia nastúpil do Leteckých opravovní Trenčín, kde pracoval na technickom úseku. Následne pracoval ako projektový manažér v spoločnosti Virtual Reality Media, kde viedol projekty v oblasti výroby leteckých simulátorov. Od roku 2017 zastával funkciu výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva v spoločnosti MSM Banská Bystrica a taktiež pôsobil ako konateľ a generálny riaditeľ v spoločnosti Slovak Training Academy, kde zastrešoval riadenie spoločnosti pri jej vzniku. Do funkcie výkonného riaditeľa a člena predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s.  bol menovaný 1. novembra 2020. Do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Leteckých opravovní Trenčín, a.s. bol menovaný 10. novembra 2023.

Ing. Peter Mitura

Ing. Peter Mitura

ČLEN PREDSTAVENSTVA, VÝKONNÝ RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: [email protected]

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V roku 2000 nastúpil k importérovi vozidiel Porsche Slovakia s.r.o., kde prešiel viacerými pozíciami ako marketing, area manažér či fleet manažér. Od roku 2017 zastával pozíciu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s., zameranej na značkový servis, opravu a údržbu automobilovej a špeciálnej hasičskej techniky, kde bol zodpovedný za komplexné riadenie a rozvoj spoločnosti. V roku 2023 bol vymenovaný do funkcie hlavného štátneho radcu na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Od 01.02.2024 zastáva pozíciu člena predstavenstva a výkonného riaditeľa v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s.

Ing. Pavol Pračko

Ing. Pavol Pračko

ČLEN PREDSTAVENSTVA, RIADITEĽ ŠPECIÁLNYCH PROJEKTOV
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: [email protected]

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu, ktorú úspešne ukončil v roku 2013. Ešte počas štúdia na univerzite sa v roku 2011 stal členom predstavenstva a výkonným manažérom pre spoločnosť Caesar car, a.s. Následne od roku 2014 pôsobil na Ministerstve vnútra SR, kde zastával pozíciu vedúceho oddelenia automobilovej služby na Odbore dopravy. V roku 2017 bol menovaný za člena predstavenstva a manažéra pre špeciálne projekty v akciovej spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra, a.s. Od roku 2020 zastupoval spoločnosť Noxe group s.r.o. ako konateľ. V roku 2023 bol vymenovaný do funkcie hlavného štátneho radcu na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Od 01.02.2024 zastáva funkciu člena predstavenstva a riaditeľa špeciálnych projektov v Leteckých opravovaniach Trenčín, a.s.

Ing. Daniel Solník

Ing. Daniel Solník

RIADITEĽ EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Tel: +421 32 6565 203
e-mail: [email protected]

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky, Odbor účtovníctvo a audítorstvo. V rokoch 2006 – 2009 pracoval v letectve na riadiacich funkciách v rámci všeobecného letectva ako ekonomický manažér, neskôr generálny riaditeľ leteckej spoločnosti a aj ako riaditeľ divízie leteckej spoločnosti zameranej na výcvik pilotov a údržbu lietadiel. V rokoch 2009 – 2017 pôsobil v medzinárodných spoločnostiach a venoval sa podnikaniu v oblasti účtovníctva. Od roku 2017 bol súčasťou manažmentu v LOTN na pozícií Vedúceho odboru plánovania a financovania. Od 1. novembra 2021 bol menovaný do funkcie riaditeľa ekonomického úseku.

Ing. Martin Rybanský

Ing. Martin Rybanský

RIADITEĽ ÚSEKU ÚDRŽBY
Tel: +421 32 6565 294
e-mail: [email protected]

Absolvoval Žilinskú univerzitu v Žiline, Strojnícku fakultu, Odbor Priemyselné inžinierstvo. Po ukončení štúdia pracoval v spoločnosti Schaeffler Kysuce ako procesný inžinier. V roku 2017 nastúpil do LOTN na pozíciu Plánovač údržby. Od roku 2021 pôsobil na pozícii Vedúci odboru plánovania údržby. Od 1.6.2023 bol poverený riadením úseku údržby a od 1.12.2023 bol menovaný do funkcie Riaditeľa úseku údržby.

Ing. Peter Abrahám

Ing. Peter Abrahám

RIADITEĽ TECHNICKÉHO ÚSEKU
Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: [email protected]


Absolvoval Leteckú Akadémiu M.R. Štefánika v Košiciach so špecializáciou na elektrické a špeciálne vybavenie lietadiel. Po ukončení štúdia nastúpil do leteckej spoločnosti SkyEurope Airlines, kde pracoval na na technickom oddelení ako avionický inžinier. Následne pracoval ako koordinátor leteckej údržby v spoločnosti Consolidated Aerospace Industries. Neskôr pôsobil v spoločnosti Farnair vo Švajčiarsku, kde zastrešoval traťovú údržbu po celom svete. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín bol zodpovedný za riadenie letovej spôsobilosti v spoločnosti AMAC Aerospace vo Švajčiarsku. V letectve pôsobí takmer 20 rokov. Do funkcie riaditeľa technického úseku bol menovaný 1. júla 2021.

Ing. Martin Šimonyi

Ing. Martin Šimonyi

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA KVALITY
Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: [email protected]

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľa úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.

Scroll to Top