Manažment

 Vladimír Šimanský, MBA

Vladimír Šimanský, MBA

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GENERÁLNY RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: ceo@lotn.sk

Dňom 6. mája 2019 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa Vladimír Šimanský, MBA. Absolvoval City University of Seattle, kde získal titul MBA. Pred prijatím funkcie generálneho riaditeľa pracoval v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. na pozícii obchodného riaditeľa. V minulosti pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Virtual Reality Media, a. s. Trenčín, vo funkcii obchodného riaditeľa DMD Trade, a. s. Trenčín, ako výkonný riaditeľ v Združení obranného priemyslu SR, Trenčín, a tiež ako vedúci slovenskej delegácie NATO Industrial Advisory Group, NATO HQ. V oblasti obranného priemyslu pôsobí viac ako dve desaťročia. Pracoval v rôznych manažérskych pozíciách, v niekoľkých spoločnostiach slovenského obranného priemyslu so zameraním tak na pozemnú, ako i na leteckú techniku, vďaka čomu nadobudol cenné odborné skúsenosti.

Ing. Daniel Fabian

Ing. Daniel Fabian

Ing. Daniel Fabian
OBCHODNÝ RIADITEĽ, ČLEN PREDSTAVENSTVA
Tel: +421 32 6565 232
e-mail: obchod@lotn.sk

Dňom 15. mája 2019 bol menovaný do funkcie obchodného riaditeľa Ing. Daniel Fabian. Absolvoval Vojenskú leteckú akadémiu Košice. Pred prijatím funkcie obchodného riaditeľa pracoval na vrtuľníkovom krídle Prešov, na pozícii hlavného inžiniera. V minulosti pôsobil na rôznych odborných a manažérskych funkciách inžiniersko-leteckej služby Vzdušných síl OS SR. V oblasti letectva pôsobí a pracuje od roku 1993. Podieľal sa na rozvoji a modernizácii vojenského letectva, bol členom projektových tímov pre obstaranie viacúčelových vrtuľníkov UH-60M BlackHawk a stredných dopravných lietadiel C-27J Spartan, vďaka čomu nadobudol cenné odborné skúsenosti.

 Alfonz Liška

Alfonz Liška

RIADITEĽ ÚSEKU ÚDRŽBY
Tel: + 421 32 6565 294
e-mail: udrzba@lotn.sk

Dňom 1. februára 2017 bol menovaný do funkcie riaditeľ úseku údržby Alfonz Liška. Absolvoval SOU letecko-opravárenské Trenčín v odbornosti Mechanik lietadlových prístrojov a VSŠL Košice so špecializáciou na Letecké zbraňové systémy a automatizačnú techniku. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. pracoval ako vedúci údržby lietadiel, kontrolór letovej spôsobilosti a pilot v leteckej spoločnosti Aeropartner a.s. na letisku Praha – Ruzyňe. Takisto pôsobil ako riaditeľ logistického zabezpečenia v leteckej spoločnosti White Waltham Airfield LTD vo Veľkej Británii. V letectve pôsobí viac ako 15 rokov.

Ing. Martin Šusta

Ing. Martin Šusta

RIADITEĽ TECHNICKÉHO ÚSEKU
Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: konstrukcia@lotn.sk

Po absolvovaní Materiálovo-technickej fakulty STU v Trnave, Odbor technológie strojárenskej výroby v roku 1998, pôsobil na funkcii konštruktér v spoločnosti Tessservis, s.r.o. Piešťany. Od roku 2001 do 2006 pracoval ako samostatný konštruktér vo firme EKOM, s.r.o. Piešťany. Do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. nastúpil v novembri 2006 na funkciu technik – konštruktér. Dňa 1. júla 2016 bol menovaný do funkcie riaditeľ technického úseku.

Ing. Martin Šimonyi

Ing. Martin Šimonyi

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA KVALITY
Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: kvalita@lotn.sk

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľ úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.

Ing. Jozef Lalinský

Ing. Jozef Lalinský

RIADITEĽ EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Tel: +421 32 6565 203
e-mail: ekonomika@lotn.sk

Absolvoval Vysokú školu dopravy a strojov v Žiline, odbor Kybernetika dopravy a spojov. Vo svojom profesijnom živote pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. V rokoch 1993 – 1999 a  2005 – 2014 vykonával funkciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Ťažké strojárstvo, a. s. V rokoch 1999 – 2004 pracoval ako finančný riaditeľ v ZTS Dubnica nad Váhom, a. s. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. pôsobí od 1. marca 2014 ako riaditeľ ekonomického úseku.

Ing. Veronika Luptáková

Ing. Veronika Luptáková

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Tel: +421 32 6565 293
e-mail: profesia@lotn.sk

Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Pôsobila v oblasti poisťovníctva, marketingu a personalistiky. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, kde zastávala funkciu vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov do roku 2013. Následne pôsobila v oblasti personalistiky v súkromných spoločnostiach na funkcii Human resources manager. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. vykonáva funkciu riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov od 19. septembra 2016.