Manažment

Mgr. Ľubomír Galko

Mgr. Ľubomír Galko

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GENERÁLNY RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: ceo@lotn.sk

Vladimír Šimanský, MBA

Vladimír Šimanský, MBA

OBCHODNÝ RIADITEĽ
Tel: +421 32 6565 200
e-mail: obchod@lotn.sk

Vladimír Šimanský absolvoval City University of Seattle, kde získal titul MBA. Pred opätovným prijatím pozície obchodného riaditeľa pracoval v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. na pozícii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. V minulosti pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Virtual Reality Media, a. s. Trenčín, vo funkcii obchodného riaditeľa DMD Trade, a. s. Trenčín, ako výkonný riaditeľ v Združení obranného priemyslu SR, Trenčín, a tiež ako vedúci slovenskej delegácie NATO Industrial Advisory Group, NATO HQ. V oblasti obranného priemyslu pôsobí viac ako dve desaťročia. Pracoval v rôznych manažérskych pozíciách, v niekoľkých spoločnostiach slovenského obranného priemyslu so zameraním tak na pozemnú, ako i na leteckú techniku, vďaka čomu nadobudol cenné odborné skúsenosti.

 Alfonz Liška

Alfonz Liška

RIADITEĽ ÚSEKU ÚDRŽBY
Tel: + 421 32 6565 294
e-mail: udrzba@lotn.sk

Dňom 1. februára 2017 bol menovaný do funkcie riaditeľ úseku údržby Alfonz Liška. Absolvoval SOU letecko-opravárenské Trenčín v odbornosti Mechanik lietadlových prístrojov a VSŠL Košice so špecializáciou na Letecké zbraňové systémy a automatizačnú techniku. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. pracoval ako vedúci údržby lietadiel, kontrolór letovej spôsobilosti a pilot v leteckej spoločnosti Aeropartner a.s. na letisku Praha – Ruzyňe. Takisto pôsobil ako riaditeľ logistického zabezpečenia v leteckej spoločnosti White Waltham Airfield LTD vo Veľkej Británii. V letectve pôsobí viac ako 15 rokov.

Ing. Martin Šusta

Ing. Martin Šusta

RIADITEĽ TECHNICKÉHO ÚSEKU
Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: konstrukcia@lotn.sk

Po absolvovaní Materiálovo-technickej fakulty STU v Trnave, Odbor technológie strojárenskej výroby v roku 1998, pôsobil na funkcii konštruktér v spoločnosti Tessservis, s.r.o. Piešťany. Od roku 2001 do 2006 pracoval ako samostatný konštruktér vo firme EKOM, s.r.o. Piešťany. Do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. nastúpil v novembri 2006 na funkciu technik – konštruktér. Dňa 1. júla 2016 bol menovaný do funkcie riaditeľ technického úseku.

Ing. Martin Šimonyi

Ing. Martin Šimonyi

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA KVALITY
Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: kvalita@lotn.sk

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľ úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.

Ing. Jozef Lalinský

Ing. Jozef Lalinský

RIADITEĽ EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Tel: +421 32 6565 203
e-mail: ekonomika@lotn.sk

Absolvoval Vysokú školu dopravy a strojov v Žiline, odbor Kybernetika dopravy a spojov. Vo svojom profesijnom živote pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. V rokoch 1993 – 1999 a  2005 – 2014 vykonával funkciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Ťažké strojárstvo, a. s. V rokoch 1999 – 2004 pracoval ako finančný riaditeľ v ZTS Dubnica nad Váhom, a. s. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. pôsobí od 1. marca 2014 ako riaditeľ ekonomického úseku.

Ing. Veronika Luptáková

Ing. Veronika Luptáková

RIADITEĽ ÚSEKU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Tel: +421 32 6565 293
e-mail: profesia@lotn.sk

Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Pôsobila v oblasti poisťovníctva, marketingu a personalistiky. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, kde zastávala funkciu vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov do roku 2013. Následne pôsobila v oblasti personalistiky v súkromných spoločnostiach na funkcii Human resources manager. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. vykonáva funkciu riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov od 19. septembra 2016.

Scroll to Top