História a súčasnosť

História

1949

Založenie Leteckých opravovní Trenčín, za účelom opravy leteckej techniky, pozemnej letiskovej techniky a aj techniky protivzdušnej obrany. 

1971

Začiatok novej prúdovej éry, teda začiatok opráv lietadiel s turbínovými (prúdovými) motormi. Prvými predstaviteľmi tejto etapy boli cvičné lietadlá typu L-39 Delfín.

Letecké opravovne Trenčín sú riadené ministerstvom obrany ČSSR, ako podnik so zameraním na opravy pre celý rozsah používaných lietadiel v Československu a v rámci Varšavskej zmluvy. 

Letecké opravovne Trenčín v tejto dobe zažívajú veľký rozmach  spojený s výstavbou nových objektov. 

V druhej polovici osemdesiatych rokov prichádza taktiež k podstatným zmenám v kvalitatívnom zložení opravovanej leteckej techniky. K dovtedy opravovaným cvičným prúdovým lietadlám pribúdajú opravy ťažkých bojových a nadzvukových stíhacích strojov.

1989

Dňa 1. júla 1989 dochádza Zakladajúcou listinou č. 1105-84 Federálneho ministerstva národnej obrany k osamostatneniu podniku reorganizáciou na štátny podnik.

1993

Vyhlásenie Slovenskej republiky 1. januára 1993 nastolilo nové partnerské vzťahy medzi podnikom, ministerstvom obrany, ale aj leteckými základňami a taktiež partnermi v zahraničí. Podnik sa tak stal jediným letecko – opravárenským a výrobným podnikom svojho druhu na Slovensku.

1996

V montážnych halách podniku sa objavujú najmodernejšie lietadlá vojenského letectva a protivzdušnej obrany Armády Slovenskej republiky, vysokovýkonne stíhacie  prepadové MiG-29A a dvojmiestne MiG-29UB.

1997

Popri stíhacích lietadlách sa začínajú opravy aj bojových vrtuľníkov Mi-24V(D) spolu s opravami vrtuľníkov Mi-17. Okrem tohto programu opráv lietadiel boli stále aktuálne aj opravy už v minulosti zavedených typov osvedčených cvičných lietadiel L-29, L-39 a taktiež všetkých verzií L-410 pre slovenské vojenské letectvo a pre zahraničných zákazníkov.

Postupne sa generálne opravy rozširujú o celé spektrum modifikácií základných verzií, prestavieb avioniky a modernizácií, vrátane letových skúšok. Letecké opravovne Trenčín sa prezentujú zmodernizovanými vrtuľníkmi Mi-17 LPZS, ktoré patria Leteckej pátracej a záchrannej službe, ďalej modernizáciami An-26, An-24 a tiež aj opravami a modernizáciami L-39, Mi-17, Mi-24, L-410 a MiG-29. V spoločnosti sú tradične vedľa leteckej techniky opravované aj početné zariadenia letiskového pozemného a zabezpečovacieho vybavenia pre obsluhu lietadiel.

2006

Ako akciová spoločnosť sú Letecké opravovne Trenčín, jednou z najmladších akciových spoločností v trenčianskom regióne. Proces transformácie štátneho podniku na akciovú spoločnosť bol zavŕšený v januári 2006 a spoločnosť začala budovať novú etapu svojho vývoja. Rok 2007 bol prvým rokom, v ktorom LOTN, a. s. pôsobili celý kalendárny rok ako akciová spoločnosť.

Súčasnosť

Letecké opravovne Trenčín (LOTN) je subjekt strategického významu vo vlastníctve Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Zároveň však je tradičnou letecko-opravárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje svoje služby zákazníkom z celého sveta. Do dnešného dňa boli vykonané stovky opráv lietadiel a vrtuľníkov od rôznych výrobcov. Medzi hlavné typy leteckej techniky opravované v LOTN patria vrtuľníky Mi-8/17/171, cvičné prúdové lietadlo  L-39 a dopravné lietadlo L-410.

Vďaka svojim jedinečným spôsobilostiam v oblasti údržby, modernizácie a podpory vojenskej leteckej techniky bola spoločnosť určená ako priemyselný partner výrobcu bojových stíhacích lietadiel F-16 BLOCK 70 a viacúčelových transportných vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, americkej spoločnosti Lockheed Martin, pri zabezpečení integrovanej logistickej podpory a údržby tejto leteckej techniky pre Vzdušné sily OS SR.

Letecké opravovne Trenčín je synonymum silnej tradície v slovenskom letectve a desaťročiami overená kvalita.

Hala – údržba leteckej techniky, lakovňa, umyváreň, dielňa motorov, elektro dielne, čalúnnická dielňa, klampiarska a nitárska dielňa15.111 m2
Dielne avionických agregátov, oprava palubných prístrojov, rádio vybavenia, tribotechnické laboratórium, učebňa, pozemná technika2.643 m2
Konštrukcia, technológia, metrológia, dielne ľahkých agregátov1.665 m2
Materiálovo-technické zabezpečenie, dielne ťažkých agregátov, sústružnícka dielňa2.111 m2
Baterkáreň165 m2
Dielne, MADRO2.129 m2
Galvanizovňa830 m2
Plexi dielne, dielne vlastnej výroby1.632 m2
Dielne pre kolesá, podvozky, hadice977 m2
Skúšobňa14 m2
Stolárska dielňa432 m2
Oprava pozemnej techniky619 m2
Hangár5.512 m2
Sklad hutného materiálu95 m2
Sklad materiálu1.216 m2
Sklad chemikálií202 m2
Sklad plynových fliaš42 m2
Sklad hutného materiálu317 m2
Sklad spotrebného materiálu712 m2
Sklad spotrebného materiálu220 m2
Sklad PHM29 m2
Sklad farieb593 m2
Sklad plynových fliaš42 m2
Oceľový sklad810 m2
Sklad výbušnín83 m2
Sklad neutralizačná stanica45 m2
Informačné technológie297 m2
Vodáreň119 m2
Trafostanica284 m2
Kotolňa824 m2
Kryt CO1.017 m2
Neutralizačná stanica24 m2
Chladenie vody29 m2
Požiarna zbrojnica447 m2
PHM52 m2

Ekonomické výsledky

Pre viac info klikni na register účtovných závierok… 

Scroll to Top