Letecká technika

Spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s. v súčasnosti disponuje špecializovanými pracoviskami a spôsobilosťami, ktoré umožňujú  vykonávať údržbu, opravy, generálne opravy a modernizácie na nasledujúcej leteckej technike:

Vysoko špecializované pracoviská a certifikovaný personál LOTN, a.s. umožňujú vykonávať údržbu a opravy leteckej techniky až do úrovne jednotlivých komponentov inštalovaných na vyššie uvedenej leteckej technike.

Mi-8/17/171 viacúčelový prepravný vrtuľník

 • hydraulický systém
 • palivový systém
 • systém klimatizácie
 • vzduchový systém
 • protipožiarny systém
 • olejový systém
 • agregáty transmisie
 • podvozky
 • jednosmerné a striedavé napäťové systémy
 • elektro vybavenie
 • proti námrazové vybavenie
 • rádio vybavenie
 • palubné a avionické vybavenie
 • zbraňové systémy
 • drak

UH – 60M Black Hawk viacúčelový transportný vrtuľník

služby integrovanej logistickej podpory

 • riadenie dodávateľského reťazca vrátane poskytovania spotrebného materiálu a náhradných dielov
 • podpora fleet management-u
 • technická podpora
 • výcvik
 • oprava vybraných agregátov

L-39 viacúčelové cvičné prúdové lietadlo

 • palivový systém
 • zbraňové systémy
 • vybavenie podpory života
 • systém klimatizácie a odmrazovania
 • protipožiarny systém
 • vzduchový systém
 • hydraulický systém
 • podvozky
 • palubné a avionické vybavenie
 • kyslíkové vybavenie
 • rádio vybavenie
 • elektro vybavenie
 • navigačný systém
 • systém odpovedača (IFF)
 • palubný nahrávač
 • drak

F-16 BLOCK 70 bojové stíhacie lietadlo

služby integrovanej logistickej podpory

 • riadenie dodávateľského reťazca vrátane
 • poskytovania spotrebného materiálu a
 • náhradných dielov
 • podpora fleet management-u
 • technická podpora
 • výcvik
 • oprava vybraných agregátov 

L-410 viacúčelové prepravné lietadlo

 • systém klimatizácie a pretlaku
 • komunikačné a navigačné vybavenie
 • dvere – údržbové otvory
 • napájací systém
 • elektro vybavenie
 • motory a APU
 • ovládacie systémy lietadla
 • palivový systém
 • drak
 • hydraulický systém
 • palubné a avionické vybavenie
 • podvozky
 • kyslíkové vybavenie
 • vrtule
 • vzduchové systémy
 • protipožiarny, proti námrazový a proti dažďový
 • systém
 • okná
 • dizajn
Scroll to Top