Letisko

Informácie o letisku

1 Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 485151N 0175932E
Geometrický stred RWY 04/22.
2 Smer a vzdialenosť od (mesta) 235°, 3,5 km od Trenčianskeho hradu
3 Nadmorská výška / Vzťažná teplota 206 m (676 ft) / 25,3° C (JUL)
4 Prevádzkovateľ letiska Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Adresa Legionárska 160, 911 04 TRENČÍN
5 TEL + 421 32 656 52 55,
+ 421 905 21 56 95,
+ 421 903 79 33 58,
FAX + 421 32 658 18 10
6 Povolený druh prevádzky VFR,deň
7 Druhy lietadiel MTOM je daná únosnosťou RWY 03/21,
RWY 04/22 (betón) je možné využiť O/R prostredníctvom TEL.
8 Prevádzková doba MON-FRI: 0700-1200 (0600-1100) UTC
9 MET Nie je k dispozícii.
10 Druhy palív NIL
11 Druhy oleja NIL
12 Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Obmedzené.
13 Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené, po dohode s AD OPR.
14 Požiarna kategória letiska CAT 5
15 Sezónna prevádzkyschopnosť snehová fréza, snehový zametač, snehový pluh
16 Hotely V meste.
17 Stravovacie zariadenia V meste.
18 Zdravotná služba Nemocnica v meste (3 km).
19 Dopravné prostriedky verejná doprava, taxi
20 Poznámky
TEL:
SEAGLE AIR +421 32 658 73 35,
Aeroklub +421 32 652 08 11,
Air Sympatia +421 32 652 60 45
FAX:
SEAGLE AIR +421 32 658 73 33,
Aeroclub +421 32 652 60 13,
Air Sympatia +42132 658 17 55

Letiskové prekážky

V približovacom a vzletovom priestore  NIL

V priestore priblíženia okruhom:

Typ prekážky
Nadmorská výška
Označenie/LGTZemepisné súradnice
abc
Kopec Hradište
ELEV 318 m/1 050 ft
Označenie: nie
LGT: nie
485200N 0180020E

Miestne pravidlá prevádzky

Letiskové pravidlá

Letiskové okruhy sa vykonávajú len smerom W, pokiaľ dispečer AFIS Trenčín neurčí inak. Po nadviazaní spojenia vo vstupnom bode do zóny AFIS Trenčín (Jastrabie, Beckov, Nemšová) pokračovať do priestoru medzi druhú a tretiu okruhovú zatáčku W okruhu a udržiavať maximálnu nadmorskú výšku 1700 ft, alebo podľa pokynov dispečera AFIS.
V prípade poruchy rádiového spojenia pokračovať do priestoru E od RWY 03/21 a udržiavať maximálnu nadmorskú výšku 1700 ft. Vyčkávať a sledovať vizuálne signály zTWR. 

Rolovanie na a zo stojísk
Podľa pokynov pozemnej obsluhy.

Parkovacia plocha pre malé lietadlá
(Všeobecné letectvo)
Po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.

Parkovacia plocha pre vrtuľníky
K dispozícii.

Odbavovacia plocha – rolovanie v zimných podmienkach
NIL

Rolovanie – obmedzenia
Rolovanie po TWY C iba za asistencie “FOLLOW ME”

Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY
K dispozícii

Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia
NIL

Odstránenie prevádzkyneschopných
Obmedzené.

Doplňujúce informácie

Výskyt vtákov v blízkosti letiska

Určenie ťahov predstavujúcich ohrozenie letovej prevádzky:
Jarný ťah vtákov prebieha od začiatku februára až do konca apríla.
Jesenný ťah vtákov prebieha od začiatku septembra do konca novembra.
Denný interval nie je zaznamenaný vzhľadom na pomerne nízky výskyt vtáctva.
Priemerná výška letu vtákov je 800 m až 1 000 m

Používané frekvencie

Aktuálny stav prechodu na nový kanálový raster a zmeny FREQ

Postupy na zmenšenie hluku

NIL

Scroll to Top