Systém riadenia kvality

Našou víziou ja stať sa celosvetovo uznávanou a vyhľadávanou letecko-opravárenskou bázou v programoch údržby vrtuľníkov Mi-8, Mi-17 a Mi-171 a lietadiel typu L-39 a L-410. V tomto smerovaní je aj postavená politika a ciele kvality spoločnosti, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001 a AQAP 2110.

Certifikáty

Dopravný úrad SR vykonáva dozor v oblasti údržby civilnej leteckej techniky, keďže naša spoločnosť je držiteľom certifikátu EASA Part 145 a D 103. V oblasti údržby a opravy leteckej vojenskej techniky sme držiteľom certifikátov vydaných Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve.

Keďže technika, na ktorej vykonávame údržbu, operuje nie len nad hlavami slovenských občanov, ale je používaná v celom svete, je našou prioritou striktne dodržiavať národné a medzinárodné legislatívne požiadavky.

Scroll to Top