Systém riadenia kvality

Našou víziou ja stať sa celosvetovo uznávanou a vyhľadávanou letecko-opravárenskou bázou v programoch údržby vrtuľníkov Mi-8, Mi-17 a Mi-171 a lietadiel typu L-39 a L-410. V tomto smerovaní je aj postavená politika a ciele kvality spoločnosti, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001 a AQAP 2110.

Certifikáty

Dopravný úrad SR vykonáva dozor v oblasti údržby civilnej leteckej techniky, keďže naša spoločnosť je držiteľom certifikátu EASA Part 145 a D 103. V oblasti údržby a opravy leteckej vojenskej techniky sme držiteľom certifikátov vydaných Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve.

Vysokú kvalitu našej práce dokladuje medzinárodný certifikát AR MAK.

Keďže technika, na ktorej vykonávame údržbu, operuje nie len nad hlavami slovenských občanov, ale je používaná v celom svete, je našou prioritou striktne dodržiavať národné a medzinárodné legislatívne požiadavky.

Scroll to Top