Pracovisko nedeštruktívneho testovania

História

Začiatok NDT skúšok, ako ich poznáme dnes sa začal v spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. v roku 1992 vytvorením komplexného pracoviska NDT a vyškolením pracovníkov „Federálnym defektoskopickým strediskom štátneho výskumného ústavu materiálov v Prahe“. Postupom rokov sa jednotlivé metódy NDT zdokonaľovali po technickej, ale hlavne legislatívnej stránke. Najväčšie legislatívne zmeny nastali vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, kedy sa spoločnosť snažila nasledovať nastavený trend v letectve aplikovaním noriem z radu EN 4179 resp. súvisiacich amerických noriem NAS 410. Proces zdokonaľovania prebieha dodnes aktualizáciou noriem, certifikáciou a recertifikáciou personálu a investovaním do nových technických prostriedkov potrebných na vykonanie jednotlivých metód NDT.
V roku 2014 sa stala spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a. s. firemným členom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie.

Metódy NDT, ktoré vykonáva spoločnosť

PT – Penetračná metóda

Zisťovanie povrchových vád materiálov. Pre penetračnú metódu máme vybudovanú kapilárnu linku.

MT – Magnetická prášková metóda

Zisťovanie povrchových a podpovrchových vád prostredníctvom ručného magnetu JWM -220 a magnetického stroja UNIMAG BASIC 1200, ktorý magnetuje pomocou prechodu prúdu a cievkou, jednosmerným, ale aj striedavým prúdom. Odmagnetovanie je vykonávané prístrojom DEMAT 400 DF.

VT – vizuálna metóda

Zisťovanie povrchových vád materiálov pomocou zraku, lupy a videoskopu General Electric Mentor Visual IQ.

Personál

PT – dvaja certifikovaní pracovníci Level II. podľa noriem EN 4179 / NAS 410
MT – dvaja certifikovaní pracovníci Level II. podľa noriem EN 4179 / NAS 410
VT – jeden certifikovaný pracovník Level II. podľa noriem EN 4179 / NAS 410

Personál na pracovisku NDT zabezpečí vykonanie a vyhodnotenie NDT skúšok (PT, MT a VT) podľa leteckých noriem EN 4179 / NAS 410.

Scroll to Top