Delegácie MV SR a MO SR na národnej púti v Ríme


Dňa 8. septembra 2019 sa v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch nedeľnou svätou omšou o 13:00 začala 14. národná púť do Assisi a Ríma. Pod vedením vojenského ordinára, Mons. Františka Rábeka, do večného mesta putujú veriaci z Ozbrojených síl Slovenskej republiky, policajného zboru Slovenskej republiky, Finančnej správy Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Táto púť je ale výnimočná tým, že dnes, utorok 10. septembra ráno o 8:00 priletela na letisko v Ciampine pani ministerka vnútra Denisa Saková v sprievode vikára pre duchovú službu v Policajnom zbore pplk. PaedDr. Jozefa Palubu. Národnej púte v Ríme sa účastní aj delegácia Ministerstva obrany SR zastúpená štátnym tajomníkom pánom Mariánom Saloňom a zástupcom Náčelníka generálneho štábu OS SR generálmajorom Miroslavom Lorincom. Delegácie privítal veľvyslanec Slovenskej republiky pre Taliansko a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. O 9:00 sa všetci pútnici zúčastnili svätej omše v Bazilike svätého Petra v Ríme, v blízkosti pápežského oltára i hrobu svätého Petra, v týchto chvíľach sa pútnici aj s vládnou delegáciou prechádzajú vo vatikánskych záhradách. Členovia obidvoch delegácií sa plánujú zúčastniť výstavy Milana Rastislava Štefánika v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je akt kladenia vencov pri tabuli generála Milana Rastislava Štefánika. Poslednou dnešnou zastávkou je Bazilika svätého Klementa v Ríme, kde si uctia hrob i ostatky svätého Cyrila, patróna Slovákov i celej Európy. V stredu 11. septembra sa obe delegácie zúčastnia prehliadky Sixtínskej kaplnky, ktorá je súčasťou pápežského paláca vo Vatikáne, a ktorú dal postaviť pápež Sixtus V. v rokoch 1473 až 1486. Nachádzajú sa v nej fresky od renesančného génia Michelangela. Na tomto posvätnom mieste prebieha aj voľba pápeža. Hneď po prehliadke kaplnky sa pani ministerka so svojim sprievodom a delegácia Ministerstva obrany zúčastní generálnej audiencie Jeho Svätosti pápeža Františka, po ktorej mu odovzdajú aj svoj dar. Po audiencii sú vzácni hostia zo Slovenska pozvaní do sídla Vatikánskej polície a prezrú si jej operatívne stredisko a stretnú sa aj s jej predstaviteľmi. Nakoniec sa delegácie presunú do sídla Švajčiarskej gardy a zúčastnia sa aj prehliadky historickej zbrojnice tohto útvaru, ktorý zabezpečuje čestnú stráž Jeho Svätosti i jeho ochranu. Hneď potom sa delegácie vrátia do Bratislavy.

Scroll to Top