Do aktívnych záloh sa môžu záujemcovia hlásiť ešte mesiac

Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh majú ešte mesiac (do 31.augusta) na to, aby sa prihlásili. Cvičenia v budúcom roku budú prebiehať od apríla do júna, pričom ozbrojené sily plánujú vycvičiť viac ako 300 príslušníkov aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť prostredníctvom regrutačných skupín v krajských mestách podľa miesta svojho trvalého bydliska. 
 
V budúcom roku plánujú ozbrojené sily zapojiť do pravidelného cvičenia aktívnych záloh 116 vojakov v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov, 95 vojakov v Ženijnom prápore Sereď, 75 vojakov v Prápore  radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Rožňava, ako aj 15 vojenských policajtov pre Vojenskú políciu Trenčín.
 
Prvé cvičenie bude prebiehať v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov od 15. apríla do 26. apríla 2019, nasledovať bude cvičenie v Prápore RCHBO Rožňava od 20. mája do 31. mája 2019 a od 10. júna do 21. júna 2019 v Ženijnom prápore Sereď a v rámci Vojenskej polície.
 
Vojak v aktívnej zálohe, ktorý absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia, získa motivačný príspevok vo výške 600 eur ročne.  Tomu, ktorý je zamestnancom, patrí aj pomerná časť hodnostného platu, naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia, ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi. Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, bude preplatená náhrada príjmu z podnikania za obdobie pravidelného cvičenia. Rezort obrany bude refundovať aj náklady spojené s platením poistného na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie za obdobie, počas ktorého sa zamestnanec zúčastňuje cvičenia aktívnych záloh.
Scroll to Top