Duchovné cvičenia kňazov ordinariátu


Pôstny čas je pozvaním každého človeka k vnútornému obráteniu a je to aj priestor na duchovné cvičenia. Tejto skutočnosti si je vedomý aj sám svätý otec František, ktorý si v tomto čase spolu s Rímskou kúriou vykonáva duchovné cvičenia. Jeden z členov Rímskej kúrie, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka prof. ThDr. JCODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. prijal oveľa ťažšiu úlohu, pretože sa sám podujal na to, aby bol exercitátorom kléru Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, pod vedením ich biskupa, Mons. Františka Rábeka, ktorí sa v dňoch od 11 do 15. marca 2019 si v Červenom Kláštore vykonávali duchovné cvičenia.
         Náš vzácny hosť, vladyka Cyril, nás pozval k tomu, aby sme v duchu ignaciánskych duchovných cvičení spoločne obnovili svoj kňazský život pomocou rozjímania nad pätnástimi tajomstvami posvätného ruženca od počatia Božieho Syna cez jeho narodenie, umučenie, vzkriesenie až po korunovanie jeho Matky.
         Bol to vzácny čas rozjímania nad evanjeliom v duchu výkladu cirkevných otcov s aplikáciu na každodenný život kňaza.

Scroll to Top