Exoskeleton 2019 na trenčianskom ostrove

V dňoch 15. až 17. apríla 2019 sa uskutočnilo v priestoroch M-Centra na trenčianskom ostrove už v poradí štvrté pracovné stretnutie, na ktoré sa prihlásilo viacero výrobcov exoskeletonov z krajín NATO. Podľa náčelníka oddelenia štandardizácie Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD v Trenčíne podplukovníka Milana Jankuru história podujatí sa začala písať v roku 2017.

Vtedy sa trenčianske Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD (NATO EOD COE) zhostilo úlohy projektového manažéra celého technologického projektu: Využitie exoskeletonu pri vedení bojovej činnosti. „Na vývoji projektu sa podieľa aj Komunikačná a informačná agentúra NATO (NCIA) so sídlom v Bruseli. Celý projekt je financovaný z prostriedkov NATO v rámci Programu boja proti terorizmu (NATO DAT POW). Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2017 v Trenčíne, ďalší v Belgicku a minulý rok v Prahe,“ vysvetľuje podplukovník Jankura.

V Trenčíne zúčastnené spoločnosti okrem iného predstavili a otestovali dostupné technológie využitia exoskeletonu – špeciálnej konštrukcie, ktorá aj s využitím hydrauliky pomáha používateľovi vykonávať činnosť, ktorá by za normálnych okolností bola pre neho príliš namáhavá až nemožná. Dnešný vojak často nesie aj vyše 50 kilogramov výstroja a výzbroje. Preto sa hľadajú spôsoby, ako túto záťaž znížiť. Aj posilnením tela vojaka exoskeletonom. Zvlášť potrebné je to aj v prípade špecialistov EOD, ktorí plnia úlohy v špeciálnych oblekoch, vážiacich aj viac ako 50 kilogramov.

Základná funkcia exoskeletonu vychádza z presného kopírovania pohybov ľudských končatín a svalov a prenosu záťaže mimo pohybovú sústavu tela. Exoskeleton sa už v súčasnosti využíva v zdravotníctve, v automobilovom priemysle, pri zdvíhaní ťažkých bremien a v neposlednom rade aj pri zvyšovaní fyzického výkonu vojaka v ozbrojených konfliktoch. Vedúci projektu v Centre výnimočnosti pre oblasť EOD poľský podplukovník Ryszard Waclawik zdôrazňuje, že jeho cieľom je formulácia minimálnych vojenských požiadaviek v danej oblasti, tvorba konceptu nasadenia exoskeletonu do vojenských operácií NATO, ako aj stimulovanie vývoja a adaptácie týchto technológií pre potreby EOD operátorov v rámci Aliancie.

Ukončenie a vyhodnotenie projektu je naplánované do konca toho roku. Záverečné pracovné stretnutie sa uskutoční v septembri v Trenčíne.

Scroll to Top