Jarné prázdniny strávené na AOS


Počas tohtoročných jarných prázdnin žiakov základných a stredných škôl východného Slovenska sa dňa 21. februára 2019 žiaci zo Žakoviec spolu so svojim duchovným otcom Jozefom Mačejovským zúčastnili exkurzie na Akadémii ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Boli pozvaní vojenskou duchovnou službou pôsobiacou na AOS. Kadeti akadémie im predviedli ukážky manipulácie s vojenskými zbraňami ako aj ich konštrukciu. Počas sv. omše sprevádzanej spevom mládežníckych piesní sa im prihovoril vojenský dekan pôsobiaci na akadémii kpt. Tomáš Huďa SchP. Po obede navštívili Simulačné centrum, kde si na simulovanej strelnici deti zo Žakoviec sami precvičili svoje strelecké schopnosti. Po krátkej prednáške o patrónke vojenskej farnosti sv. Jane z Arku sa návšteva presunula do priestorov nástupiska, kde si pozreli statické ukážky vojenskej techniky. Stretnutie sa skončili v popoludňajších hodinách s nádejou na ďalšie stretnutie či už v Liptovskom Mikuláši alebo v Žakovciach.

Scroll to Top