Konferencia 100

V dňoch 14.-15. mája 2018 sa v obci Újezd u Brna (Česká republika) uskutočnila konferencia pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky. Účastníci konferencie si v prvý deň mali možnosť vypočuť si prednášky:
– o histórii vzniku 1. ČSR, ktorú predniesol prof. Jan Blahoslav LÁŠEK,
– o rakúskej vojenskej duchovnej službe počas Rakúsko-Uhorskej monarchii do roku 1918 v podaní genmjr. Karl-Reinharta TRAUNERA, superintendenta evanjelickej vojenskej duchovnej služby v Rakúsku,
– o maďarskej vojenskej duchovnej službe v Rakúsko-Uhorskej monarchii do roku 1918, ktorú predniesol brig. gen. János JÁKOB,  vojenský biskup, protestantské biskupstvo Maďarských ozbrojených síl.

Konferencia bola spojená so Slávnostnou ekumenickou bohoslužbou, ktorá sa konala v Kostole sv. Petra a Pavla. Počas nej plk. gšt. Jaroslavovi KNICHALovi, hlavnému kaplánovi AČR a Janovi HRADILovi, starostovi obce Újezd u Brna a biskupovi Československej cirkvi husitskej odovzdal generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR plk. gšt. Radoslav IVANČÍK, vyznamenanie Pamätnú medailu Náčelníka Generálneho Štábu 3. stupňa za spoluprácu a zbližovanie slovenského a českého národa.
V závere bohoslužby generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian BODOLLÓ predstavil publikáciu „V službe milosrdenstva I. – Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen“, ktorá pojednáva o zdôvodnení potreby služby duchovných v armáde od antických čias po vznik novodobých štátnych útvarov a sleduje formovanie inštitúcie vikariátu, obsahuje príspevky o konkrétnych vojenských kňazoch v cisárskej armáde obdobia Rakúsko-Uhorska a po roku 1918 aj v armáde ČSR a neskôr vo vojnovej SR. Pokračuje príspevkami z novodobej histórie o pôsobení vojenských duchovných v operáciách MKM. Cieľom knihy je vzdanie úcty a vďaky tým, ktorí sa do histórie vojenstva zapísali ako služobníci ducha, obľahčujúci život vojakom vo všetkých doterajších armádach štátnych útvarov na historickom i dnešnom území SR a okolitých štátov.

Po bohoslužbe sa účastníci konferencie presunuli na Pracký kopec, kde pietnym aktom pri Mohyle míru vzdali poctu padlým duchovným i vojakom v novodobej histórii.

V prvý deň konferencie sa zúčastnili okrem menovaných aj vzácni hostia z rezortu MV SR: prof. Lucia KURILOVSKÁ, rektorka Akadémie PZ SR; gen. Ľubomír ÁBEL, viceprezident PZ SR; gen. Ivan ŠEVČÍK, policajný pridelenec v ČR; predstavitelia Ordinariátu OS a OZ SR: plk. Jozef MICHALOV, biskupský vikár OS SR, pplk. Jozef PALUBA, biskupský vikár MV SR a ďalší záujemcovia.

Druhý deň konferencia pokračovala v menšom kruhu pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby a Armády ČR. O Martinskej deklarácii a Samuelovi Zochovi prednášala Milena SOKOLOVÁ z Ústavu politických vied SAV, po nej o duchovnej službe AČR v rokoch 1918-2018 prednášal generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian BODOLLÓ a na záver odznela prednáška o duchovnej službe AČR po roku 1989 v podaní hlavného kaplána AČR plk. gšt. Jaroslava KNICHALa.

Predstavitelia duchovných služieb OS SR a OZ SR a AČR vyjadrili túžbu po užšej spolupráci v budúcnosti a vidia priestor pre častejšie zdieľanie svojich skúseností a poznatkov, aby tak dokázali slúžiť tým, medzi ktorých sú vyslaní.
 

Scroll to Top