Krížová cesta pre veriacich z MO SR a MV SR


 
Dňa 26. marca 2018, v pondelok Veľkého týždňa sa o 16:30 uskutočnila tradičná Krížová cesta v Marianke, ktorej sa zúčastňuje spoločenstvo veriacich pracujúcich a slúžiacich na MO SR a MV SR v Bratislave.
         Krížovú cestu viedli dvaja kňazi ordinariátu, vikár OS SR, plk. Mons. PaedDr. Jozef Michalov a zástupca vikára MV SR, pplk. Ing. Mgr. Pavol Šajgalík, Dr. teol. OFMCap.
         Po krížovej ceste sa veriaci stretli na neformálnom priateľskom stretnutí s ordinárom Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Mons. Františkom Rábekom.

Scroll to Top