Letisko v Kuchyni bude z dôvodu plánovaných opráv dočasne uzatvorené

Vojenské letisko v priestoroch Dopravného krídla gen. M. R. Štefánika Kuchyňa bude z dôvodov plánovaných opráv vzletovej a pristávacej dráhy dočasne uzatvorené v termíne od 27. júla 2018 do konca augusta 2018. Prevádzkyschopná letecká technika bude dočasne premiestnená do priestorov Taktického krídla Otta Smika na Sliači.
 
Cena za plánované opravy plôch vzletovej a pristávacej dráhy je odhadovaná približne na 15.000 eur za materiál, pričom práce budú realizované vo vlastnej réžii príslušníkmi a prostriedkami Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.
 
Vzletová a pristávacia dráha na letisku v Kuchyni bola naposledy rekonštruovaná v roku 1985.
Scroll to Top