Logisti sa na Lešti učia, ako ochrániť konvoj

V priestoroch Centra výcviku Lešť sa v priebehu februára uskutočňuje trojtýždňový kurz ochrany konvojov. Je určený pre príslušníkov dopravnej roty hlohovského práporu logistiky, ale aj pre ďalšie súčasti trenčianskej brigády bojového zabezpečenia. Teda pre martinský opravárenský prápor, prápor logistiky Topoľčany a prápor CSS z Prešova.

Veliteľ dopravnej roty hlohovského práporu kapitán Andrej Hazák pripomína, že tohtoročný kurz nadväzuje na tie, ktoré sa uskutočnili v troch predchádzajúcich rokoch. „Svoje úsilie sme zamerali na splnenie cieľa síl dopravná rota V-4 UBG. Jeho hlavnou úlohou je získať, udržať a rozvinúť spôsobilosti pri ochrane logistických konvojov. Aby sa najmä noví vojaci oboznámili s problematikou ochrany konvojov pri rôznych incidentoch a situáciách, s ktorými sa môžu pri plnení úloh stretnúť. S najnovšími poznatkami v tejto oblasti nás oboznamuje skúsený inštruktor Vojenskej polície rotmajster Peter Toscano,“ hovorí kapitán Hazák.

Logisti plnia úlohy na Lešti v zimných podmienkach. Museli si zvyknúť na nízke teploty či sneh. Veliteľ roty je s ich prístupom k výcviku veľmi spokojný. Vojaci používajú modernú techniku, ktorú majú logistické útvary našich ozbrojených síl k dispozícii. Napríklad pancierové valníky sedmičkovej rady Tatra 815,  či opancierované Tatry multilift. Vodiči dostávajú v zimných podmienkach poriadne zabrať.  Kapitán Hazák si pochvaľuje prácu svojho veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Martina Šika a veliaceho poddôstojníka prvej dopravnej čaty rotmajstra Romana Hetteša, ktorí nechýbali prakticky pri žiadnom z kurzov na Lešti. Rovnako aj vodičov – špeciálnej techniky desiatnikov Tomáša Michala a Mariána Hajžina.

Inštruktor Vojenskej polície rotmajster Peter Toscano z Odboru výcviku  a kynológie Vojenskej polície vo Vlkanovej – Hronseku pozorne sledoval počínanie logistov pri presune konvoja z jednej základne do druhej. Počas neho bol napadnutý viacnásobným IED a streľbou z ručných zbraní. Pri presunu došlo k výbuchu  IED po oboch stranách cesty. Výbuch zasiahol veliteľské vozidlo s veliteľom konvoja. Vozidlo zostalo nepojazdné, vodič ťažko ranený, veliteľ mŕtvy. Zasiahnuté boli aj ďalšie vozidlá konvoja. Časť ich osádok má rôzne stupne zranenia. Zastupujúci veliteľ konvoja poručík Mário Kavčák, ktorý má skúsenosti z obdobného prípadu v operácii ISAF v Afganistane, musel zorganizovať dôslednú obranu a postupne zneškodniť útočníkov. Až následne mohli zabezpečiť zdravotnú pomoc pre ranených. Takto vyzeral len jeden z množstva incidentov, ktoré museli účastníci kurzu vyriešiť.

Podľa rotmajstra Toscana v kurze postupovali od plnenia jednoduchších úloh k tým náročnejším. Vojaci musia zvládnuť rôzne útoky na konvoj, pri ktorých sú príslušníci konvoja ranení. Aby vedeli včas a správne reagovať na vzniknutú situáciu. Zaťažkávacou skúškou bola pasca na konvoj. Bolo to vyvrcholenie celej prípravy. Pri jej zvládnutí museli príslušníci jednotlivých útvarov trenčianskej brigády bojového zabezpečenia uplatniť všetko, čo sa v kurze naučili. Kapitán Andrej Hazák s uspokojením konštatuje, že kurz pomáha vojakom zlepšovať ich pripravenosť. „Názorne sa to ukázalo aj v priebehu minuloročného cvičenia Slovenský štít.“

Scroll to Top