Minister Gajdoš na koferencii k téme branných aktivít

Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes zúčastnil na úvodnej časti konferencie s názvom Občianske branné aktivity v kontexte aktuálneho vývoja, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnka. Na jej organizácii sa podieľali aj Klub generálov SR a Zväz vojakov SR.

„V spoločnosti prirodzene vzniká potreba vedieť sa brániť, je to dokonca legitímne právo našich občanov a je preto našou povinnosťou poskytnúť im také zázemie, aby v prípade potreby vedeli našu vlasť, svojich blízkych a svoj majetok, brániť kvalifikovane,“ povedal v rámci konferencie predseda branno-bezpečnostného výboru a podpredseda Slovenskej národnej strany Anton Hrnko.

Jednou z tém na diskusiu boli aj možnosti spolupráce Ozbrojených síl SR a občianskych združení v oblasti občianskych branných aktivít. Ako uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš téma branných aktivít a samotnej prípravy občanov na obranu štátu je pre rezort obrany aktuálna. „Jednou z ciest, ako chceme u občanov vzbudiť záujem o obranu vlasti je aj dobrovoľná vojenská príprava. A takisto sme sfunkčnili systém budovania aktívnych záloh, v rámci ktorého tento rok absolvovali výcvik prví vojaci v zálohe,“ povedal šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že ministerstvo obrany reaguje aj na zmeny bezpečnostného prostredia, čoho dôkazom je, že po 12-tich rokoch pripravilo aktualizáciu Obrannej a Vojenskej stratégie SR a tiež Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR, ktorý tu doteraz absentoval. „Všetky tieto dokumenty sú pripravené v súlade s našim proeurópskym a proatlantickým smerovaním, ku ktorému sme sa zaviazali v Programovom vyhlásení vlády SR,“ dodal.
 

Scroll to Top